Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Petri Sarva­maa toimii tällä hetkellä Yleis­ra­dion A-studion toimi­tus­sih­tee­rinä vasta­ten ohjel­man sisäl­lön­tuo­tan­nosta. Ennen nykyistä tehtä­väänsä Sarva­maa on toimi­nut mm. ulko­maan­toi­mit­ta­jana ja ulko­maan­toi­mi­tuk­sen pääl­lik­könä (YLE). Vuosina 2002-2006 Sarva­maa työs­ken­teli YLE:n pääkir­jeen­vaih­ta­jana Washing­to­nissa.

Sarva­maan kampan­jan kanta­vana teemana on kansain­vä­li­nen ja koti­mai­nen koke­mus, näke­mys ja osaa­mi­nen.

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Petri Sarva­maa, gsm 0400 5815 79, sähkö­posti: petri@petrisarvamaa.eu, koti­sivu: www.petrisarvamaa.eu


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content