Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Petri Sarva­maa toimii tällä hetkellä Yleis­ra­dion A-studion toimi­tus­sih­tee­rinä vasta­ten ohjel­man sisäl­lön­tuo­tan­nosta. Ennen nykyistä tehtä­väänsä Sarva­maa on toimi­nut mm. ulko­maan­toi­mit­ta­jana ja ulko­maan­toi­mi­tuk­sen pääl­lik­könä (YLE). Vuosina 2002-2006 Sarva­maa työs­ken­teli YLE:n pääkir­jeen­vaih­ta­jana Washing­to­nissa.

Sarva­maan kampan­jan kanta­vana teemana on kansain­vä­li­nen ja koti­mai­nen koke­mus, näke­mys ja osaa­mi­nen.

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Petri Sarva­maa, gsm 0400 5815 79, sähkö­posti: petri@petrisarvamaa.eu, koti­sivu: www.petrisarvamaa.eu


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content