• FI
 • SV
 • MENU
  Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

  Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

  Julkaistu: 12.03.2009 Uncategorized

  Petri Sarva­maa toimii tällä hetkellä Yleis­ra­dion A-studion toimi­tus­sih­tee­rinä vasta­ten ohjel­man sisäl­lön­tuo­tan­nosta. Ennen nykyistä tehtä­väänsä Sarva­maa on toimi­nut mm. ulko­maan­toi­mit­ta­jana ja ulko­maan­toi­mi­tuk­sen pääl­lik­könä (YLE). Vuosina 2002-2006 Sarva­maa työs­ken­teli YLE:n pääkir­jeen­vaih­ta­jana Washing­to­nissa.

  Sarva­maan kampan­jan kanta­vana teemana on kansain­vä­li­nen ja koti­mai­nen koke­mus, näke­mys ja osaa­mi­nen.

  Lisä­tie­toja:

  Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
  Petri Sarva­maa, gsm 0400 5815 79, sähkö­posti: petri@petrisarvamaa.eu, koti­sivu: www.petrisarvamaa.eu


  Kuvat