Petri Sarvamaa asettuu Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi – kokoomus.fi
MENU
Petri Sarvamaa asettuu Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi

Petri Sarvamaa asettuu Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu: 12.03.2009 Uncategorized

Petri Sarvamaa toimii tällä hetkellä Yleis­radion A-studion toimi­tus­sih­teerinä vastaten ohjelman sisäl­lön­tuo­tan­nosta. Ennen nykyistä tehtä­väänsä Sarvamaa on toiminut mm. ulkomaan­toi­mit­tajana ja ulkomaan­toi­mi­tuksen päällikkönä (YLE). Vuosina 2002-2006 Sarvamaa työskenteli YLE:n pääkir­jeen­vaih­tajana Washing­to­nissa.

Sarvamaan kampanjan kantavana teemana on kansain­vä­linen ja kotimainen kokemus, näkemys ja osaaminen.

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Petri Sarvamaa, gsm 0400 5815 79, sähkö­posti: petri@petrisarvamaa.eu, kotisivu: www.petrisarvamaa.eu


Kuvat


Kokoomus.fi