Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pauli Kiuru: Myyn­ti­työ­hön lisää arvos­tusta ja asen­netta

Pauli Kiuru: Myyn­ti­työ­hön lisää arvos­tusta ja asen­netta

Julkaistu:

Käytämme rahaa ja resursseja tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mutta kaupallistamisvaiheeseen pääseminen ja raaka myyntityö jäävät liian heikoille. Menestystä ei tehdä maailmalla vaatimattomuudella, vaan ylpeydellä omista tuotteista ja palveluista. Kuvaava on, että yliopistoissamme myyntiin suuntautuneita professuureja tai ohjelmia on vain muutama. Korkeakouluissamme myyntiin liittyvän koulutuksen painopistettä tulisi siirtää nykyistä vahvemmin vientimyyntiin ja ulkomaankauppaan suuntautuviin sisältöihin.

Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Veikko Kiili nosti tärkeitä asioita esille viime viikolla. Hän korosti aiheellisesti yrittäjyyden merkitystä, talousarvioiden tasapainoisuuden välttämättömyyttä kunnissa ja valtiolla sekä työnteon arvostuksen palauttamista kunniaan. Totta on myös se, että laajapohjaisen hallituksen päätöksentekokyky ja yrittäjyysmyönteisyys eivät ole aivan kiitettävällä tolalla. Toki meidän on muistettava myös Suomen hyvät puolet: turvallisuus, korruptoitumattomuus ja koulutus.

Omalta osaltani kiinnitän huomiota suomalaisen myyntiosaamisen vahvistamiseen sekä myyntityön arvostuksen lisäämiseen. Suomi on täynnä patentteja ja uusi ideoita, mutta myyntiosaaminen on jäänyt taka-alalle. Kansainvälisillä markkinoilla teknisesti paras tuote ei läheskään aina voita, ellei sitä osata myydä oikeille kohderyhmille oikealla otteella ja argumenteilla.

Käytämme rahaa ja resursseja tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mutta kaupallistamisvaiheeseen pääseminen ja raaka myyntityö jäävät liian heikoille. Menestystä ei tehdä maailmalla vaatimattomuudella, vaan ylpeydellä omista tuotteista ja palveluista. Kuvaava on, että yliopistoissamme myyntiin suuntautuneita professuureja tai ohjelmia on vain muutama. Korkeakouluissamme myyntiin liittyvän koulutuksen painopistettä tulisi siirtää nykyistä vahvemmin vientimyyntiin ja ulkomaankauppaan suuntautuviin sisältöihin.

Eduskunta käsitteli syksyllä valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa. Digi, digitaalisuus, digitaalimurros, digitaalinen, digitalisoituminen ? eri muodoissaan digi-sana esiintyi selonteossa noin 88 kertaa. Sen sijaan sana myynti ja myyjä ei kertaakaan, markkinointi vain kerran ja brändi tai brändäys kaksi kertaa.

Myyntityössä asiakkaan äidinkielen osaaminen on tärkeä etu. Eduskunnan käsittelyyn on tulossa kansalaisaloite ruotsin kielen opiskelun vapaaehtoisuudesta. Tarvitsemme myös jatkossa ruotsin kieltä, mutta pakko-opiskelun poistaminen antaisi tilaa monipuolisemmalle kielivalikoimalle.

Olen pyrkinyt kuuntelemaan yrittäjien näkemyksiä tarkasti. Asiaa auttaa myös oma yrittäjätaustani. Asioita voi pyrkiä edistämään myös kuntapolitiikassa viemällä eteenpäin esimerkiksi palveluseteliasiaa, yritysvaikutusten arviointia sekä palveluhaastemallia. Näihin kaikkiin asioihin olen saanut suoria syöttöjä yrittäjiltä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä järjestää parhaillaan valtakunnallisen Yrittäjyyskiertueen. Yrittäjiltä saaduista ajatuksista kokoamme kymmenen tärkeimmän teon listan, jonka teemoja viedään eteenpäin jo tällä hallituskaudella. Tampereen tilaisuus järjestettiin tämän viikon maanantaina 27. tammikuuta.

Kirjoittaja on Kokoomuksen kansanedustaja.

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content