Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paula Risikko: Palve­luse­te­lin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä

Paula Risikko: Palve­luse­te­lin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä

Julkaistu:

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kannustaa kuntia ottamaan palvelusetelit nykyistä rohkeammin käyttöön. Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa Jyväskylässä puhuneen Risikon mukaan palveluseteli on sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin toimiva ja kustannustehokas tapa parantaa kuntalaisten palveluja.

?Palvelusetelin käyttöönottoa vastustetaan vieläkin liian usein sillä verukkeella, ettei paikkakunnalla ole yrityksiä, jotka voisivat palveluja tuottaa. On selvää, ettei tarjontaa olekaan ilman kysyntää. Suomalainen yrittäjyys on kuitenkin niin ketterä ja idearikas laji, että kun kunta synnyttää kysyntää, synnyttävät pk-yritykset nopeasti laadukasta ja kilpailukykyistä tarjontaa?, ministeri Risikko sanoi.

Risikon mukaan palveluseteli lisää asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa paikkakunnan palvelutuotantoa.

?Palveluseteli myös lisää positiivisella tavalla palveluntarjoajien välistä kilpailua. Siitä hyötyvät sekä asiakkaat että yhteiskunta, eli molemmat voittavat?, ministeri Risikko muistutti.

Uutta hoivayrittäjyyttä rohkaistava

Viime vuosina suuret ja usein ylikansalliset yritykset ovat ostaneet kuntien kanssa vuosikaudet hyvää yhteistyötä tehneitä yksityisiä hoivayrityksiä. Julkisessa keskustelussa ja myös kunnissa suurten yritysten tuleminen hoiva-alalle on monesti nähty huonona kehityksenä.

?Mielestäni kyseessä on kuitenkin varsin johdonmukainen ilmiö. Ensimmäiset alalle tulleet hoivayrittäjät ovat saavuttaneet eläkeiän eivätkä vanhempiensa raskasta työtaakkaa seuranneet lapset ole aina valmiita jatkajiksi. Siksi yritys myydään halukkaalle ostajalle?, ministeri Risikko totesi.

Risikon mielestä kunnat voisivatkin nyt aidosti rohkaista uusia ihmisiä lähtemään hoiva-alan yrittäjiksi. Hänen mukaansa palveluseteli on yksi vastaus kuntien toiveisiin saada omalle paikkakunnalle työllistäviä hoiva-alan pk-yrityksiä.

?Jos yrittäjä tekee työnsä oikein, hän pärjää. Se vaatii rautaista ammattitaitoa, asiakaspalvelun osaamista ja tarvittaessa hyvinkin pitkän päivän tekemistä. Yleensä tämä tietää myös sitä, että asiakas on tyytyväinen palvelusetelillä saamaansa palveluun?, ministeri Risikko sanoi.

 

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content