Kokoomus.fi
Paul Lillrank pohtii uutuus­kir­jassaan porva­ril­lisia hyveitä

Paul Lillrank pohtii uutuus­kir­jassaan porva­ril­lisia hyveitä

Julkaistu: 15.5.12 Uutiset

Kirjassa professori Paul Lillrank kuvaa köyhän Euroopan vauras­tu­mista kilpailun ja yrittä­misen hyveiden seurauksena ja sitä ideolo­gista vastak­kai­na­set­telua, joka neljän poliit­tisen menta­li­teetin välillä vallitsee.

Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisätietoja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi

Kirjan julkis­ta­mis­ti­laisuus pidetään tiistaina 22. touko­kuuta Helsingin Suoma­lai­sella klubilla (Kansa­kou­lukuja 3.A.5.krs), klo 17.00 ?19.00.

Sitovat ennak­koil­moit­tau­tu­miset osoit­teeseen markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi.


Kokoomus.fi