Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paul Lill­rank pohtii uutuus­kir­jas­saan porva­ril­li­sia hyveitä

Paul Lill­rank pohtii uutuus­kir­jas­saan porva­ril­li­sia hyveitä

Julkaistu:

Kirjassa profes­sori Paul Lill­rank kuvaa köyhän Euroo­pan vauras­tu­mista kilpai­lun ja yrit­tä­mi­sen hyvei­den seurauk­sena ja sitä ideo­lo­gista vastak­kai­na­set­te­lua, joka neljän poliit­ti­sen menta­li­tee­tin välillä vallit­see.

Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisä­tie­toja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi

Kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suus pide­tään tiis­taina 22. touko­kuuta Helsin­gin Suoma­lai­sella klubilla (Kansa­kou­lu­kuja 3.A.5.krs), klo 17.00 ?19.00.

Sito­vat ennak­koil­moit­tau­tu­mi­set osoit­tee­seen markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content