Kokoomus.fi
Parempi koulu -kiertu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tellaan parem­masta perus­kou­lusta

Parempi koulu -kiertu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tellaan parem­masta perus­kou­lusta

Julkaistu: 17.11.14 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän parempi koulu -kiertue tuo Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän johtoa Hämeen­linnaan maanan­taina 17.11.

Suoma­lainen koulutus on maailman huippu­luokkaa. Kokoomus kiertää Suomessa kymme­nellä paikka­kun­nalla loppu­vuoden aikana kerää­mässä ehdotuksia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saataisiin vielä parempi. Parempi koulu -tilai­suuksien aiheet kattavat varhais­kas­va­tuksen aina korkea­kou­lu­tukseen asti.

Kiertue huipentuu 15.1.2015 Espooseen, jolloin eduskun­ta­ryhmä luovuttaa esityk­sensä suoma­laisen koulun kehit­tä­mi­seksi päämi­nisteri Alexander Stubbille.

Parempi koulu ? tilaisuus pidetään Hämeen­lin­nassa maanan­taina 17.11. klo 18.00?20.00 Seminaarin koulussa seminaari-salissa (Seminaa­rinkatu 2, E-rakennus, 2. kerros). Tilai­suuden teemana on parempi perus­koulu.

Tilai­suuteen osallis­tuvat ympäris­tö­mi­nisteri, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sanni Grahn-Laasonen ja Kokoo­muksen osaamisen ja sivis­tyksen verkoston puheen­johtaja, kansan­edustaja Timo Heinonen.

Kiertueen netti­sivut on avattu osoit­teeseen www.parempikoulu.fi.


Kokoomus.fi