Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parempi koulu -kier­tu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tel­laan parem­masta perus­kou­lusta

Parempi koulu -kier­tu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tel­laan parem­masta perus­kou­lusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue tuo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män johtoa Hämeen­lin­naan maanan­taina 17.11.

Suoma­lai­nen koulu­tus on maail­man huip­pu­luok­kaa. Kokoo­mus kier­tää Suomessa kymme­nellä paik­ka­kun­nalla loppu­vuo­den aikana kerää­mässä ehdo­tuk­sia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saatai­siin vielä parempi. Parempi koulu -tilai­suuk­sien aiheet katta­vat varhais­kas­va­tuk­sen aina korkea­kou­lu­tuk­seen asti.

Kier­tue huipen­tuu 15.1.2015 Espoo­seen, jolloin edus­kun­ta­ryhmä luovut­taa esityk­sensä suoma­lai­sen koulun kehit­tä­mi­seksi päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bille.

Parempi koulu ? tilai­suus pide­tään Hämeen­lin­nassa maanan­taina 17.11. klo 18.00?20.00 Semi­naa­rin koulussa semi­naari-salissa (Semi­naa­rin­katu 2, E-raken­nus, 2. kerros). Tilai­suu­den teemana on parempi perus­koulu.

Tilai­suu­teen osal­lis­tu­vat ympä­ris­tö­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen ja Kokoo­muk­sen osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

Kier­tu­een netti­si­vut on avattu osoit­tee­seen www.parempikoulu.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content