Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parempi koulu -kier­tue Jyväs­ky­lässä

Parempi koulu -kier­tue Jyväs­ky­lässä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tu­eella Jyväs­ky­lässä 8.12. keskus­tel­laan varhais­kas­va­tuk­sesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män Parempi koulu -kier­tue tuo Kokoo­muk­sen vaikut­ta­jia Jyväs­ky­lään maanan­taina 8.12.

Suoma­lai­nen koulu­tus on maail­man huip­pu­luok­kaa. Kokoo­mus kier­tää Suomessa kymme­nellä paik­ka­kun­nalla loppu­vuo­den aikana kerää­mässä ehdo­tuk­sia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saatai­siin vielä parempi. Parempi koulu ? tilai­suuk­sien aiheet katta­vat varhais­kas­va­tuk­sen aina korkea­kou­lu­tuk­seen asti.

Parempi koulu -tilai­suus järjes­te­tään Jyväs­ky­lässä maanan­taina 8.12. klo 17?19 Kahvila Muis­tion Graniit­ti­sa­lissa osoit­teessa Cygnaeuk­sen­katu 2, Jyväs­kylä. Tilai­suu­den teemana on parempi varhais­kas­va­tus.

Tilai­suu­teen osal­lis­tu­vat aiem­min opetus­mi­nis­te­rinä toimi­nut Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen sekä kansan­edus­ta­jat Mikael Palola ja Sinuhe Wallin­heimo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content