Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parempi koulu -kier­tue Jyväs­ky­lässä

Parempi koulu -kier­tue Jyväs­ky­lässä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tu­eella Jyväs­ky­lässä 8.12. keskus­tel­laan varhais­kas­va­tuk­sesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män Parempi koulu -kier­tue tuo Kokoo­muk­sen vaikut­ta­jia Jyväs­ky­lään maanan­taina 8.12.

Suoma­lai­nen koulu­tus on maail­man huip­pu­luok­kaa. Kokoo­mus kier­tää Suomessa kymme­nellä paik­ka­kun­nalla loppu­vuo­den aikana kerää­mässä ehdo­tuk­sia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saatai­siin vielä parempi. Parempi koulu ? tilai­suuk­sien aiheet katta­vat varhais­kas­va­tuk­sen aina korkea­kou­lu­tuk­seen asti.

Parempi koulu -tilai­suus järjes­te­tään Jyväs­ky­lässä maanan­taina 8.12. klo 17?19 Kahvila Muis­tion Graniit­ti­sa­lissa osoit­teessa Cygnaeuk­sen­katu 2, Jyväs­kylä. Tilai­suu­den teemana on parempi varhais­kas­va­tus.

Tilai­suu­teen osal­lis­tu­vat aiem­min opetus­mi­nis­te­rinä toimi­nut Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen sekä kansan­edus­ta­jat Mikael Palola ja Sinuhe Wallin­heimo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content