Kokoomus.fi
Parempi koulu -kiertue Jyväs­ky­lässä

Parempi koulu -kiertue Jyväs­ky­lässä

Julkaistu: 5.12.14 Uutiset

Kokoo­muksen Parempi koulu -kiertu­eella Jyväs­ky­lässä 8.12. keskus­tellaan varhais­kas­va­tuk­sesta

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän Parempi koulu -kiertue tuo Kokoo­muksen vaikut­tajia Jyväs­kylään maanan­taina 8.12.

Suoma­lainen koulutus on maailman huippu­luokkaa. Kokoomus kiertää Suomessa kymme­nellä paikka­kun­nalla loppu­vuoden aikana kerää­mässä ehdotuksia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saataisiin vielä parempi. Parempi koulu ? tilai­suuksien aiheet kattavat varhais­kas­va­tuksen aina korkea­kou­lu­tukseen asti.

Parempi koulu -tilaisuus järjes­tetään Jyväs­ky­lässä maanan­taina 8.12. klo 17?19 Kahvila Muistion Graniit­ti­sa­lissa osoit­teessa Cygnaeuk­senkatu 2, Jyväskylä. Tilai­suuden teemana on parempi varhais­kas­vatus.

Tilai­suuteen osallis­tuvat aiemmin opetus­mi­nis­terinä toiminut Kokoo­muksen europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkunen sekä kansan­edus­tajat Mikael Palola ja Sinuhe Wallin­heimo.


Kokoomus.fi