Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä

Julkaistu:

“-- Palve­lu­jen laadun paran­ta­mi­nen edel­lyt­tää asiak­kaan, kunta­lai­sen, näke­mistä koko­nai­suu­tena. Tämä edel­lyt­tää sitä, että alan ammat­ti­lai­set voivat keskit­tyä oman työnsä teke­mi­seen, eikä poti­lasta pompo­teta paikasta toiseen. Palve­lut on sovi­tet­tava yhteen. Kun suurin osa palve­luista löytyy saman katon alta, saamme asiak­kaan kannalta tarpeel­li­set hoito­ket­jut kuntoon. --”

“-- Kunta­lai­set veron­mak­sa­jina ja kunnat palve­lui­den yllä­pi­tä­jinä eivät kykene kanta­maan nykyi­sen mallin kustan­nuk­sia. Suuri osa kunnista on jo nyt joutu­nut vähen­tä­mään palve­luja ja otta­maan reilusti velkaa. Lähi­pal­ve­luja on karsittu, eikä mahdol­li­suuk­sia kunnan palve­lu­jen aitoon kehit­tä­mi­seen ole. Eriar­voi­suus uhkaa lisään­tyä. --”

Lue koko puhe liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content