Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä

Julkaistu:

“-- Palve­lu­jen laadun paran­ta­mi­nen edel­lyt­tää asiak­kaan, kunta­lai­sen, näke­mistä koko­nai­suu­tena. Tämä edel­lyt­tää sitä, että alan ammat­ti­lai­set voivat keskit­tyä oman työnsä teke­mi­seen, eikä poti­lasta pompo­teta paikasta toiseen. Palve­lut on sovi­tet­tava yhteen. Kun suurin osa palve­luista löytyy saman katon alta, saamme asiak­kaan kannalta tarpeel­li­set hoito­ket­jut kuntoon. --”

“-- Kunta­lai­set veron­mak­sa­jina ja kunnat palve­lui­den yllä­pi­tä­jinä eivät kykene kanta­maan nykyi­sen mallin kustan­nuk­sia. Suuri osa kunnista on jo nyt joutu­nut vähen­tä­mään palve­luja ja otta­maan reilusti velkaa. Lähi­pal­ve­luja on karsittu, eikä mahdol­li­suuk­sia kunnan palve­lu­jen aitoon kehit­tä­mi­seen ole. Eriar­voi­suus uhkaa lisään­tyä. --”

Lue koko puhe liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content