Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Kokoo­mus kuun­teli yrit­tä­jiä Helsin­gissä

Outi Mäkelä: Kokoo­mus kuun­teli yrit­tä­jiä Helsin­gissä

Julkaistu:

Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue lähti käyntiin Helsingistä tiistaina 10.12.2013. Minulla oli ilo olla mukana tilaisuudessa kuuntelemassa yrittäjien ideoita yrittäjyysteoiksi, joilla Suomea voitaisiin uudistaa.

Yrittäjiltä tulleen viestin mukaan henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotuksessa on vielä tehtävää. Hallituksen yritysverouudistus on positiivinen signaali kaikille yrityksille, mutta muutos koskee vain osakeyhtiöitä. On totta, että kannusteita pitää luoda kaiken kokoisille yrityksille ? varsinkin kun suurin osa maamme uusista työpaikoista syntyy nyt ja tulevaisuudessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Yhteisöveroa roimasti keventämällä hallitus päätti verottaa yrityksen sisään jätettävää voittoa jatkossa huomattavasti nykyistä kevyemmin, jotta yritysten kannattaa investoida toimintaansa, kasvuun ja työllistämiseen. Näin ollen pienyritysmuodoissa, joissa yhteisöveroa ei sovelleta, ei voida jättää tulosta yritykseen alemmalla verokannalla yritystä kasvattamaan. Tähän kannustinongelmaan olisikin syytä hakea ratkaisua, joka toisi uudet mahdollisuudet myös pienten yritysten ulottuville.

Verotuksen ohella tilaisuudessa tärkeänä teemana esiin nousi työllistäminen ja siihen liittyvät haasteet. Eräs yrittäjä totesikin osuvasti: ?työllistäminen muistuttaa lähinnä esterataa?. Moni yrittäjä päättää, ettei lähde hyppimään tälle radalle ? ja yrittää mieluummin yksin.

Suomessa on lähes 180 000 yksinyrittäjää. Itsensä työllistäminen on erittäin arvokas asia ? mutta moni yksinyrittäjä kokee tekevänsä yksin useamman kuin yhden ihmisen työt. Jos teemme työllistämisestä näille yrittäjille nykyistä kannustavampaa, Suomeen syntyy kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Kokonaisuudessaan yrittäjien viesti Helsingistä oli hyvin selkeä: Suomeen tarvitaan lisää tilaa yrittämiselle. Kilpailua vääristävien tukien ja valtionavustusten sijasta on keskityttävä edistämään yrittäjyyttä muuttamalla verotusta ja lainsäädäntöä. Yritykset kyllä hoitavat loput.

Yrittäjyyskiertue jatkuu

Yrittäjyyskiertueemme jatkuu seuraavaksi Turussa torstaina 9.1.2014. Tammi- ja helmikuun aikana kierrämme maakuntia läpi ja keräämme yrittäjyystekoja. Tervetuloa kiertueelle mukaan!

Kirjoittaja on Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Nurmijärveltä.

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content