Kokoomus.fi
Orpo: SDP:n talous­po­li­tiikka rakentuu tyhjän päälle

Orpo: SDP:n talous­po­li­tiikka rakentuu tyhjän päälle

Julkaistu: 19.2.11 Uutiset

? Urpilaisen epärea­lis­tinen vaali­lupaus tarkoittaa miljardien eurojen leikkauksia valtion budjettiin, ei 500 miljoonan säästö­tar­vetta, kuten Urpilainen sanoo. Kun tällaista menee lupaamaan, olisi myös hyvä rehel­li­sesti kertoa, mistä ja keneltä leikkaukset oikein tehdään. Esitykset velkaan­tu­misen täydel­li­sestä lopet­ta­mi­sesta näin nopealla aikatau­lulla eivät ole mitenkään yhteen­so­pivia saman­ai­kai­sesti luvat­tavien perus­turvan korotuksien kanssa, Orpo toteaa.

SDP esitti kysee­na­lai­sesti, että kahdeksan miljardin euron budjet­ti­va­jeesta kuuden miljardin euron verran voidaan kuitata kasvu- ja inves­toin­tioh­jel­malla ja loput veroja kiris­tä­mällä.

? Demareiden linjauk­silla ei kuuden miljardin kasvua saada aikaan hyvällä tahdol­lakaan. Luvassa olisi pikem­minkin palkan­saajien ja eläke­läisten ostovoiman leikkau­tu­minen ja orastavan talous­kasvun tyreh­ty­minen. Tämä näkyisi pahim­massa tapauk­sessa ennen pitkää myös työttö­myyden kasvuna. Toisaalta ihmet­telen myös Urpilaisen puheita halli­tuksen luomasta velka­kuo­pasta. Jos kulunut halli­tus­kausi olisi menty demareiden opeilla ilman elvytykseen käytettyjä miljardeja, niin Suomi olisi tällä hetkellä rotkossa ja massa­työt­tö­myyden kourissa, Orpo sanoo.

? Kun nyt eri puolueet ovat tulleet talous­lin­jauk­sineen julki­suuteen, ei voi kuin todeta, että Kokoomus on ainoa puolue, joka kantaa vastuuta työpaik­kojen ja suoma­laisen hyvin­voinnin säily­mi­sestä, Orpo päättää.


Kokoomus.fi