Kokoomus.fi
Orpo: Backman höpsii

Orpo: Backman höpsii

Julkaistu: 16.4.11 Uutiset

? Valtion talou­del­linen tutki­mus­keskus teki selvi­tyksen nykyisen halli­tuksen vero- ja etuus­linjan tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista. Riippu­mat­toman tutki­muksen tulos oli, että nykyhal­li­tuksen politiikka on kaven­tanut tuloeroja, Orpo muistuttaa.

? Myös Backmanin sähkön hinnan noususyy­tökset ovat vääris­teltyjä. Backmanin väitteen perus­teella kaikki suoma­laiset asuvat isossa sähkö­läm­mit­tei­sessä omako­ti­ta­lossa. Sitä paitsi suurin osa sähkö­laskun noususta on johtunut muusta kuin ympäris­tö­ve­rojen muutok­sista. Kaiken huipuksi SDP kannattaa omassa vero-ohjel­massaan tehtyjä sähkö­veron korotuksia, joilla se nyt äänes­täjiä pelot­telee, Orpo ihmet­telee.

Orpo on huoles­tunut SDP:n äänes­täjien pelot­te­lusta perät­tö­miltä väitteillä.

? Juuri tällaiset pelot­telut ja väärien väitteiden levit­telyt saavat osan ihmisistä hämmen­tymään vakavasti tosiasioista. Eikö SDP sitä paitsi muista neljän vuoden takaa, että suoma­laisia ei saa äänes­tämään itseään valheel­li­silla pelot­te­lu­kam­pan­joilla? Pikem­minkin sellainen osuu omaan nilkkaan, Orpo jatkaa.


Kokoomus.fi