Oikeis­to­po­pu­lismin monet kasvot - perus­suo­ma­laisuus poliit­tisen historian ja media­tut­ki­muksen valossa – kokoomus.fi
MENU
Oikeis­to­po­pu­lismin monet kasvot - perus­suo­ma­laisuus poliit­tisen historian ja media­tut­ki­muksen valossa

Oikeis­to­po­pu­lismin monet kasvot - perus­suo­ma­laisuus poliit­tisen historian ja media­tut­ki­muksen valossa

Julkaistu: 13.12.2011 Uncategorized

Kirjassa VTT Erkka Railo ja dosentti Vesa Vares  analy­soivat populismia poliit­tisena aatesuuntana, populismin ilmene­mistä suoma­lai­sissa puolueissa, Perus­suo­ma­laisten suosion syitä ja median roolia suosion taustalla.
Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisätietoja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi


Kokoomus.fi