Oikeis­to­po­pu­lis­min monet kasvot - perus­suo­ma­lai­suus poliit­ti­sen histo­rian ja media­tut­ki­muk­sen valossa

Julkaistu: 13.12.2011

Kirjassa VTT Erkka Railo ja dosentti Vesa Vares  analy­soi­vat popu­lis­mia poliit­ti­sena aate­suun­tana, popu­lis­min ilme­ne­mistä suoma­lai­sissa puolueissa, Perus­suo­ma­lais­ten suosion syitä ja median roolia suosion taus­talla.
Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisä­tie­toja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi