Osaamisen ja sivistyksen verkoston seminaari

Valtakunnallisen kuntauudistuksen valmistelu on käynnissä. Uudistuksella on merkittäviä ja kauaskantoisia vaikutuksia, joiden arviointi on julkisessa keskustelussa toistaiseksi jäänyt kunnantalojen lukumäärän varjoon.

Tule keskustelemaan ja kuulemaan, millaisia vaikutuksia kuntauudistuksella on kuntien opetus- ja sivistystoimeen.

Äänessä ovat kuntaministeri Henna Virkkunen, Osaamisen ja sivistyksen verkoston puheenjohtaja Timo Heinonen, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo, Kuntaliiton johtaja Anneli Kangasvieri sekä Sinä

Ilmoittautumiset sähköpostitse Robert Torvelaiselle robert.torvelainen(at)eduskunta.fi.