Puoluekokouksessa vahvistetaan kokoomuslaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, sivistyspolitiikan sekä kunta- ja kaupunkipolitiikan suuntaa

Lappeenrannan puoluekokouksessa käsitellään kolme asiakirjaa: ulko- ja turvallisuuspoliittinen, sivistyspoliittinen sekä kunta- ja kaupunkipoliittinen. Asiakirjat määrittävät kokoomuslaisen politiikan periaatteita ja tulevien vuosien tavoitteita. Puoluehallitus päätti esityksistään puoluekokoukselle torstaina 26.5.

Vakautta vahvemmilla kumppanuuksilla

Kansanedustaja Ilkka Kanervan ja europarlamentaarikko Henna Virkkusen johdolla valmisteltu ulko- ja turvallisuuspoliittinen kannanotto asettaa tavoitteeksi turvallisen, vauraan ja kansainvälisen Suomen, jonka ulkopolitiikka on aloitteellista ja määrätietoista. Yhteistyötä niin EU:ssa kuin Ruotsin ja Yhdysvaltain kanssa on tiivistettävä entisestään. Esityksessä katsotaan, että Suomen tulisi hakea Naton jäsenyyttä lähivuosina.

Tulevaisuus on uteliaiden, maailma muutosmyönteisten

Sivistyspoliittisessa asiakirjassa määritellään kokoomuslaisen sivistyspolitiikan arvoiksi ja periaatteiksi mahdollisuuksien tasa-arvo, vapaus ja vastuu, muutosmyönteisyys, uteliaisuus ja tahto oppia jatkuvasti uutta, avoimen ja suvaitsevaisen Suomen puolustaminen sekä kansallisen ja kansainvälisen identiteetin vahvistaminen. Näiden pohjalta esitetään muun muassa varhaiskasvatuksen vahvistamista ja laajentamista sekä tutkintoon johtavan perus-, toisen asteen ja korkeakoulutuksen säilyttämistä edelleen maksuttomana. Asiakirjan valmistelua ovat johtaneet opetus- ja kulttuuriministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen sekä kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen.

Tulevaisuuden kunta

Kaupunkiseudut ja maakuntakeskukset määrittelevät Suomen menestymisen ja suomalaisten tulevaisuuden, linjataan kunta- ja kaupunkipoliittisessa kannanotossa. Siksi kokoomuksen on jatkossakin johtavana kuntapuolueena näytettävä suuntaa alueiden kehittämisessä.  Kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitien sekä kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelän johdolla valmistellussa asiakirjassa nostetaan tulevaisuuden kunnan rakennuspalikoiksi muun muassa palveluiden käyttäjälähtöisyys, tiivis yhdyskuntarakenne sekä hallinnon avoimuus ja osallistavuus.

 

Kaikkien kolmen asiakirjan kohdalla tavoitteena on ollut mahdollisimman monen kokoomuslaisen osallistaminen valmisteluun. Kevään aikana ympäri Suomea järjestetyt Tulevaisuusklubi-tilaisuudet ja muut keskustelut, ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkkoaivoriihi, Tulevaisuuden sivistys -sivusto, kokoomuslaisille kuntavaikuttajille tehty kysely ja jäsenistöstä kootut asiantuntijaryhmät ovat esimerkkejä tavoista, joilla tuhannet kokoomuksen jäsenet ovat päässeet osallistumaan puoluekokousasiakirjojen valmisteluun. Suuri kiitos jokaiselle!

Asiakirjojen pdf-versiot:

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen
Sivistyspoliittinen
Kunta- ja kaupunkipoliittinen