Kokoomuksen ympäristö­verkoston kolumni: Puurakentamisen lisääminen on myös ympäristöteko

Euroopan talouden junnatessa on tärkeää ponnistella uusien kasvualojen löytämiseksi. Uuden kasvun, innovaatioiden ja työpaikkojen synnyttäminen on paitsi uuden Junckerin komission, myös Suomen hallituksen ykköstavoite. Biotaloudessa on tässä suhteessa monia mahdollisuuksia hyödynnettäväksi. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin työtä.

Eurooppalaiset puu- ja metsäteollisuusjärjestöt ovat ottaneet haasteen uuden kasvun ja työpaikkojen luomiseksi vakavasti. Alan yritykset tavoittelevat jopa 80 000 uuden työpaikan synnyttämistä tulevina vuosina. Tarkoituksena on myös kasvattaa puutuotteiden vientiä unionin ulkopuolelle.

Biotalouden kasvun kannalta avainasemassa on kestävä metsätalous. Käytäväkeskusteluissa on nopeasti paljastunut, ettei Euroopassa aina tiedetä esimerkiksi sitä, että Suomessa metsät kasvavat huomattavasti enemmän kuin niitä hakataan. Maamme sertifioidut metsät täyttävät tiukimmatkin kriteerit kestävän käytön suhteen ja käyvät hyvästä esimerkistä myös muille jäsenmaille.

Myös eurooppalaisten puutuotteiden sisämarkkinoiden kehittämistä on jatkettava määrätietoisesti ja kaupan esteitä purkaen. Itse jätin viime viikolla puurakentamisen sääntelystä kirjallisen kysymyksen komissiolle. Euroopan komission mandaatilla tehdään tällä hetkellä päällekkäistä sääntelyä liittyen puutuotteiden sertifiointiin, ja se vaikuttaa myös jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön. Erilaiset sertifioinnit vaikeuttavat tällä hetkellä sisämarkkinoiden toimivuutta.

Päällekkäisen sääntelyn lisäksi harmaita hiuksia puutalouden kehittymiselle aiheuttavat myös jäsenmaiden toisistaan poikkeavat rakennus- ja paloturvallisuusmääräykset. Koska olosuhteet poikkeavat suuresti eri jäsenmaiden välillä esimerkiksi ilmastosta johtuen, en pidä järkevänä rakennusmääräysten yhtenäistämistä. Sen sijaan paloturvallisuusmääräyksiä voitaisiin muuttaa siten, että yhdessä maassa hyväksytty puutuote pääsisi markkinoille myös muissa jäsenmaissa.

Suomessa paloturvallisuusmääräyksiä muutettiin muutama vuosi sitten puurakentamisen lisäämiseksi. Nykyiset määräykset sallivat jopa kahdeksankerroksisten puukerrostalojen rakentamisen. Uusia kohteita on valmistunut ja suunnitteilla ympäri Suomen.

Puurakentamisen hyödyt on havaittu erityisesti kaupunkien täydennysrakentamisessa, mutta puun osuutta voitaisiin lisätä vielä tuntuvasti Euroopan tasolla. On myös hyvä muistaa, että puurakentamisen lisääminen on myös ympäristöteko, koska puu on kestävä, uusiutuva materiaali joka myös sitoo hiilidioksidia.

Henna Virkkunen
Europarlamentaarikko