Anne-Mari Virolainen: Sähköä ilmassa

Sähköautojen maailmanvalloitusta on povattu jo vuosikymmeniä. Toistaiseksi niiden yleistymisessä ei ole tehty suuria läpimurtoja. Tutkimusta ja kehitystyötä sähköautojen kehittämiseksi tehdään silti jatkuvasti. Hyvä niin.

Odotukset sähköautoja kohtaan ovat korkealla. TNS Gallupin tuoreen selvityksen mukaan 40 % suomalaisista kokee, että sähköauto tulee olemaan heille varteenotettava vaihtoehto viiden vuoden kuluessa. Onko tämä realismia?

Merkittävimpiä hidasteita sähköautojen tiellä ovat edelleen verrattain korkea hankintahinta ja lataukseen liittyvät haasteet. Etenkin latausaikojen pituus ja latauspisteiden läheisyys ovat olennaisia asioita käytännön ajomahdollisuuksien kannalta. Pohjoisessa kylmänsietokyky on myös välttämätön ominaisuus.

Teknisellä puolella ratkaisuja akkujen käytettävyyden parantamiseen on haettu mm. akkujen yhteyteen suunnitelluista lämmittimistä. Erilaiset etälatausmahdollisuudet ovat myös tiiviin tutkimuksen kohteena.

Vaikka teillämme liikkuu toistaiseksi vain 300 sähköautoa, uskoa ja kiinnostusta niiden lisäämiseen on riittänyt. Uusia latauspisteitä on ilmaantunut yhä useampiin kauppakeskuksiin ja huoltoasemille, minkä lisäksi niitä pyritään myymään taloyhtiöille.

Sähköautojen suurin potentiaali nykytekniikalla ja latausverkostolla on edelleen lyhyissä matkoissa ja kaupunkiajossa. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 70 % matkoista on alle 40 kilometriä pitkiä. Hybridien vahvuus on siinä, että niiden käyttömahdollisuudet eivät riipu vain saatavilla olevan sähkön määrästä ja akun luotettavuudesta.

Joissakin maissa, kuten Norjassa ja Virossa, sähköautojen korkeaa hintaa ja käytettävyyteen liittyviä haasteita on kompensoitu erilaisin etuuksin. Suomessa kehitys on toistaiseksi ollut melko t&k-vetoista. Sen ansiosta mm. Suomen Metropolia-ammattikorkeakoulu sai jo välillä haltuunsa sähköautojen nopeusennätyksenkin.

Olipa kysymys sitten joukkoliikenteen kehittämisestä tai teknisistä läpimurroista, ympäristö kiittää aina vähäpäästöisyydestä. Kaikki uutuudet, jotka parantavat ilmanlaatua ja vähentävät öljyriippuvuutta, ovat tervetulleita. Kestävintä kehitys on silloin, kun se kumpuaa ihmisten halusta olla tekemässä sitä omilla valinnoillaan.

Anne-Mari Virolainen
Ympäristöverkoston puheenjohtaja