Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Muutok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­lian henki­lös­tössä

Muutok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­lian henki­lös­tössä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kokouk­ses­saan 23.6.2014 edus­kun­ta­ryh­män pääsih­tee­riksi valtio­tie­teen mais­teri Laura Riss­a­sen, 38. Rissa­nen on toimi­nut viimeksi liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­kusen erityi­sa­vus­ta­jana. Riss­a­sen tehtävä jatkuu vaali­kau­den loppuun asti.

Ryhmä­kans­lian nykyi­nen pääsih­teeri Sami Paatero siir­tyy liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risi­kon valtio­sih­tee­riksi 25.6. alkaen.

Edus­kun­ta­ryhmä päätti jatkaa poliit­ti­sen sihtee­rin Ville Valko­sen työsuh­detta 31.12.2014 asti. Poliit­ti­nen sihteeri Emma Hanno­nen on nykyi­sen tehtä­vänsä ohella valittu päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin edus­kunta-avus­ta­jaksi.

Talous­po­liit­ti­nen sihteeri, valtio­tie­teen mais­teri Laura Manni­nen siir­tyy elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren erityi­sa­vus­ta­jaksi 25.6. alkaen.

Poliit­ti­nen sihteeri, oikeus­tie­teen yliop­pi­las Ville Sipi­läi­nen siir­tyy sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn erityi­sa­vus­ta­jaksi 25.6. alkaen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content