Muutoksia Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kanslian henki­lös­tössä – kokoomus.fi
MENU
Muutoksia Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kanslian henki­lös­tössä

Muutoksia Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kanslian henki­lös­tössä

Julkaistu: 23.06.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valinnut kokouk­sessaan 23.6.2014 eduskun­ta­ryhmän pääsih­tee­riksi valtio­tieteen maisteri Laura Rissasen, 38. Rissanen on toiminut viimeksi liikenne- ja kunta­mi­nisteri Henna Virkkusen erityi­sa­vus­tajana. Rissasen tehtävä jatkuu vaali­kauden loppuun asti.

Ryhmä­kanslian nykyinen pääsih­teeri Sami Paatero siirtyy liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikon valtio­sih­tee­riksi 25.6. alkaen.

Eduskun­ta­ryhmä päätti jatkaa poliit­tisen sihteerin Ville Valkosen työsuh­detta 31.12.2014 asti. Poliit­tinen sihteeri Emma Hannonen on nykyisen tehtä­vänsä ohella valittu päämi­nisteri Alexander Stubbin eduskunta-avusta­jaksi.

Talous­po­liit­tinen sihteeri, valtio­tieteen maisteri Laura Manninen siirtyy elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuoren erityi­sa­vus­ta­jaksi 25.6. alkaen.

Poliit­tinen sihteeri, oikeus­tieteen yliop­pilas Ville Sipiläinen siirtyy sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Rädyn erityi­sa­vus­ta­jaksi 25.6. alkaen.


Kokoomus.fi