Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Muutok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­lian henki­lös­tössä

Muutok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­lian henki­lös­tössä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kokouk­ses­saan 23.6.2014 edus­kun­ta­ryh­män pääsih­tee­riksi valtio­tie­teen mais­teri Laura Riss­a­sen, 38. Rissa­nen on toimi­nut viimeksi liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­kusen erityi­sa­vus­ta­jana. Riss­a­sen tehtävä jatkuu vaali­kau­den loppuun asti.

Ryhmä­kans­lian nykyi­nen pääsih­teeri Sami Paatero siir­tyy liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risi­kon valtio­sih­tee­riksi 25.6. alkaen.

Edus­kun­ta­ryhmä päätti jatkaa poliit­ti­sen sihtee­rin Ville Valko­sen työsuh­detta 31.12.2014 asti. Poliit­ti­nen sihteeri Emma Hanno­nen on nykyi­sen tehtä­vänsä ohella valittu päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin edus­kunta-avus­ta­jaksi.

Talous­po­liit­ti­nen sihteeri, valtio­tie­teen mais­teri Laura Manni­nen siir­tyy elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren erityi­sa­vus­ta­jaksi 25.6. alkaen.

Poliit­ti­nen sihteeri, oikeus­tie­teen yliop­pi­las Ville Sipi­läi­nen siir­tyy sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn erityi­sa­vus­ta­jaksi 25.6. alkaen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content