MENU
Mitkä ovat suoma­lais­ten perus­ta­voit­teet, ja miten niihin pääs­tään?

Mitkä ovat suoma­lais­ten perus­ta­voit­teet, ja miten niihin pääs­tään?

Julkaistu: 08.05.2012 Uncategorized

1. Suomen pitää olla hyvin­voin­ti­val­tio.
2. Jotta pystymme rahoit­ta­maan hyvin­voin­nin tarpeet, pitää meillä olla vahva julki­nen talous.
3. Jotta meillä olisi hyvä julki­nen talous, tarvit­semme vahvaa kasvu­yrit­tä­jyyttä ja sen tuomia työpaik­koja ja vero­tu­loja.