Mitkä ovat suoma­laisten perus­ta­voitteet, ja miten niihin päästään? – kokoomus.fi
MENU
Mitkä ovat suoma­laisten perus­ta­voitteet, ja miten niihin päästään?

Mitkä ovat suoma­laisten perus­ta­voitteet, ja miten niihin päästään?

Julkaistu: 08.05.2012 Uncategorized

1. Suomen pitää olla hyvin­voin­ti­valtio.
2. Jotta pystymme rahoit­tamaan hyvin­voinnin tarpeet, pitää meillä olla vahva julkinen talous.
3. Jotta meillä olisi hyvä julkinen talous, tarvit­semme vahvaa kasvu­yrit­tä­jyyttä ja sen tuomia työpaikkoja ja verotuloja.


Kokoomus.fi