Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minja Timperi kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riksi

Minja Timperi kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riksi

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valit­si­vat kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riksi YTM Minja Timpe­rin.

Tehtävä on puolu­een ja edus­kun­ta­ryh­män yhtei­nen.

Aikai­sem­min tehtä­vää hoita­nut Wille Rydman valit­tiin kansan­edus­ta­jaksi 2015 edus­kun­ta­vaa­leissa.

Minja Timperi työs­ken­te­lee tällä hetkellä Milt­ton Oy:ssä vies­tin­tä­kon­sult­tina. Ennen Milt­to­nille siir­ty­mis­tään Timperi työs­ken­teli 1,5 vuoden ajan edus­kun­nassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content