Minja Timperi kansain­vä­listen asioiden sihtee­riksi – kokoomus.fi
MENU
Minja Timperi kansain­vä­listen asioiden sihtee­riksi

Minja Timperi kansain­vä­listen asioiden sihtee­riksi

Julkaistu: 01.09.2015 Uncategorized

Kansal­linen Kokoomus rp. ja Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä valit­sivat kansain­vä­listen asioiden sihtee­riksi YTM Minja Timperin.

Tehtävä on puolueen ja eduskun­ta­ryhmän yhteinen.

Aikai­semmin tehtävää hoitanut Wille Rydman valittiin kansan­edus­ta­jaksi 2015 eduskun­ta­vaa­leissa.

Minja Timperi työsken­telee tällä hetkellä Miltton Oy:ssä viestin­tä­kon­sulttina. Ennen Miltto­nille siirty­mistään Timperi työskenteli 1,5 vuoden ajan eduskun­nassa kansan­edus­tajan avustajana.


Kokoomus.fi