Meppi­ter­veiset: Virkkusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasvanut – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Virkkusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasvanut

Meppi­ter­veiset: Virkkusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasvanut

Julkaistu: 17.11.2016 Uncategorized

Tarve Euroopan yhteisen puolus­tus­po­li­tiikan tiivis­tä­miseen on kasvanut Venäjän aggres­sioiden myötä, sanoo Henna Virkkunen. Hän muistuttaa, että tarvitaan sekä lisää yhteistä koordi­naa­tiota että myös lisää satsauksia jäsen­mailta. Yhteis­työtä tarvitaan myös uusien uhkien vuoksi.


Kokoomus.fi