Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­lisuus – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­lisuus

Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­lisuus

Julkaistu: 18.05.2015 Uncategorized

EU:n digia­gendan tavoit­teena on, että kaikille euroop­pa­lai­sille kulut­ta­jille on tarjolla yhtenäiset palvelut samoilla ehdoilla. Hinta tai palve­lujen saatavuus ei saa riippua siitä missä maassa palveluja käyttää, luettelee Kokoo­muksen europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkunen.

“Tämä helpottaa myös pk-yritysten vientiä, jos saadaan yksi yhtenäinen lainsää­däntö, kuten USA:ssa on.Tämä on yksi Euroopan merkit­tä­vimpiä kasvu­hank­keita, josta ennakoidaan, että Euroopan talous voisi kasvaa jopa satojen miljardeja euroja.”

“Yksi tärkeä asia on myös verotus. On tärkeää, että digitaa­lisia palve­luita kohdellaan samalla tavalla kuin perin­teisiä palve­luita. Suomessa esimer­kiksi sähkö­kir­joista pitää maksaa korkeampi alv kuin paine­tuista kirjoista. On asioita, joita pitää myös kansal­li­sesti hoitaa kun otetaan digiloikka tulevai­suuteen”, muistuttaa Virkkunen.


Kokoomus.fi