Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

Julkaistu:

EU:n digia­gen­dan tavoit­teena on, että kaikille euroop­pa­lai­sille kulut­ta­jille on tarjolla yhte­näi­set palve­lut samoilla ehdoilla. Hinta tai palve­lu­jen saata­vuus ei saa riip­pua siitä missä maassa palve­luja käyt­tää, luet­te­lee Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen.

“Tämä helpot­taa myös pk-yritys­ten vien­tiä, jos saadaan yksi yhte­näi­nen lain­sää­däntö, kuten USA:ssa on.Tämä on yksi Euroo­pan merkit­tä­vim­piä kasvu­hank­keita, josta enna­koi­daan, että Euroo­pan talous voisi kasvaa jopa sato­jen miljar­deja euroja.”

“Yksi tärkeä asia on myös vero­tus. On tärkeää, että digi­taa­li­sia palve­luita kohdel­laan samalla tavalla kuin perin­tei­siä palve­luita. Suomessa esimer­kiksi sähkö­kir­joista pitää maksaa korkeampi alv kuin paine­tuista kirjoista. On asioita, joita pitää myös kansal­li­sesti hoitaa kun otetaan digi­loikka tule­vai­suu­teen”, muis­tut­taa Virk­ku­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content