Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

Julkaistu:

EU:n digia­gen­dan tavoit­teena on, että kaikille euroop­pa­lai­sille kulut­ta­jille on tarjolla yhte­näi­set palve­lut samoilla ehdoilla. Hinta tai palve­lu­jen saata­vuus ei saa riip­pua siitä missä maassa palve­luja käyt­tää, luet­te­lee Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen.

“Tämä helpot­taa myös pk-yritys­ten vien­tiä, jos saadaan yksi yhte­näi­nen lain­sää­däntö, kuten USA:ssa on.Tämä on yksi Euroo­pan merkit­tä­vim­piä kasvu­hank­keita, josta enna­koi­daan, että Euroo­pan talous voisi kasvaa jopa sato­jen miljar­deja euroja.”

“Yksi tärkeä asia on myös vero­tus. On tärkeää, että digi­taa­li­sia palve­luita kohdel­laan samalla tavalla kuin perin­tei­siä palve­luita. Suomessa esimer­kiksi sähkö­kir­joista pitää maksaa korkeampi alv kuin paine­tuista kirjoista. On asioita, joita pitää myös kansal­li­sesti hoitaa kun otetaan digi­loikka tule­vai­suu­teen”, muis­tut­taa Virk­ku­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content