Meppi­ter­veiset: Virkkunen muistuttaa, että Turkin ongelmia ei saa unohtaa – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Virkkunen muistuttaa, että Turkin ongelmia ei saa unohtaa

Meppi­ter­veiset: Virkkunen muistuttaa, että Turkin ongelmia ei saa unohtaa

Julkaistu: 04.05.2016 Uncategorized

Kokoo­mus­meppi Henna Virkkunen muistuttaa, että komission antamat kriteerit tulee täyttää ennen viisu­mi­va­pauden myöntä­mistä Turkille.

Turkin kanssa on tärkeää tehdä yhteis­työtä esimer­kiksi pakolais­kriisin hoita­mi­seksi, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että Euroo­passa suljetaan silmät Turkin ongel­milta, hän sanoo. “Siellä rajoi­tetaan sanan­va­pautta, vähem­mistöjä ei kohdella asian­mu­kai­sesti, hyvä hallinto ei toteudu. Euroop­pa­laiset arvot eivät tällä hetkellä toteudu.”


Kokoomus.fi