Meppi­ter­veiset: Sarvamaan mukaan Venäjä horjuttaa Eurooppaa – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Sarvamaan mukaan Venäjä horjuttaa Eurooppaa

Meppi­ter­veiset: Sarvamaan mukaan Venäjä horjuttaa Eurooppaa

Julkaistu: 07.09.2016 Uncategorized

Kokoo­mus­meppi Petri Sarvamaa toivoo, että EU:n jäsenmaat heräävät turval­li­suuden, siirto­lais­kriisin ja talouden ongelmiin. ”Venäjä pelaa isoa geopo­liit­tista peliä ja horjuttaa demokraat­tisia voimia Euroo­passa. Tämä on erittäin iso turval­li­suus­po­liit­tinen haaste”, toteaa Sarvamaa. Hänen mukaansa ei ole mikään salaisuus, että Venäjä esimer­kiksi toivoisi, että Ranskassa Kansal­linen Rintama nousisi valtaan.


Kokoomus.fi