Meppi­ter­vei­set: Sarva­maan mukaan Suomen on otet­tava aktii­vi­sempi EU-rooli

Julkaistu: 12.05.2017

Kokoo­mus­meppi Petri Sarva­maa arvioi Rans­kan vaali­tuk­sesta, että EU-myön­tei­sen ehdok­kaan voitto vauh­dit­taa EU:n kehi­tystä.

Yhdessä Saksassa odotet­ta­van kans­leri Angela Merke­lin voiton kanssa tämä enna­koi muun muassa euroa­lu­een yhteis­työn tiivis­ty­mistä. Myös Suomen on tässä tilan­teessa otet­tava aktii­vi­sempi rooli, Sarva­maa muis­tut­taa.