Meppi­ter­veiset: Pieti­käisen mukaan saman­tah­tinen EU ei ole mahdol­linen – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Pieti­käisen mukaan saman­tah­tinen EU ei ole mahdol­linen

Meppi­ter­veiset: Pieti­käisen mukaan saman­tah­tinen EU ei ole mahdol­linen

Julkaistu: 13.03.2017 EU

Kysymys Euroopan yhden­ty­misen etene­mis­tah­dista on yksi EU:n tulevai­suus­poh­dinnan suuria asioita.

Käytän­nössä EU:n jäsen­maiden etene­minen samaan tahtiin ei ole mahdol­lista, sanoo kokoo­mus­meppi Sirpa Pieti­käinen. ”Jos haluamme parempaa Eurooppaa kansa­laisten turvaksi, niin etenemme siinä tahdissa, että ne etenevät, jotka ovat valmiita etenemään.” Ei voi olla niin, että koko muu Eurooppa on sen vankina, jos yksi päämi­nisteri ei halua kunnioittaa ihmisoi­keuksia.”


Kokoomus.fi