Meppi­ter­vei­set: Pieti­käi­sen mukaan saman­tah­ti­nen EU ei ole mahdol­li­nen

Julkaistu: 13.03.2017

Kysy­mys Euroo­pan yhden­ty­mi­sen etene­mis­tah­dista on yksi EU:n tule­vai­suus­poh­din­nan suuria asioita.

Käytän­nössä EU:n jäsen­mai­den etene­mi­nen samaan tahtiin ei ole mahdol­lista, sanoo kokoo­mus­meppi Sirpa Pieti­käi­nen. ”Jos haluamme parem­paa Euroop­paa kansa­lais­ten turvaksi, niin etenemme siinä tahdissa, että ne etene­vät, jotka ovat valmiita etene­mään.” Ei voi olla niin, että koko muu Eurooppa on sen vankina, jos yksi päämi­nis­teri ei halua kunnioit­taa ihmi­soi­keuk­sia.”