Meppi­ter­veiset: Pieti­käisen mielestä päästö­hui­jaukset ovat suuri ongelma euroop­pa­laisen ilman­laadun ja ihmisten terveyden kannalta – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Pieti­käisen mielestä päästö­hui­jaukset ovat suuri ongelma euroop­pa­laisen ilman­laadun ja ihmisten terveyden kannalta

Meppi­ter­veiset: Pieti­käisen mielestä päästö­hui­jaukset ovat suuri ongelma euroop­pa­laisen ilman­laadun ja ihmisten terveyden kannalta

Julkaistu: 05.10.2015 Uncategorized

Se isoin ongelma tässä on euroop­pa­lainen ilman­laatu.

“Niitä päästö­normeja kun on säädetty esimer­kiksi typen oksidien osalta juuri siksi, että meillä kuolee suurin piirtein puoli miljoonaa ihmistä euroo­passa joka vuosi ennen­ai­kai­sesti näiden pienhiuk­kasten ja huonon ilman­laadun takia. Ja siinä aivan keskei­sessä osassa on liikenne ja liikenteen päästöt kaupun­geissa.”


Kokoomus.fi