• FI
 • SV
 • MENU
  MEP Sirpa Pieti­käi­sen video­blogi Euroo­pan digi­taa­li­sista sisä­mark­ki­noista
  Twiittaa

  MEP Sirpa Pieti­käi­sen video­blogi Euroo­pan digi­taa­li­sista sisä­mark­ki­noista

  Julkaistu: 06.06.2013 Uncategorized

  Miten Euroo­pan digi­taa­li­sia sisä­mark­ki­noita voidaan tehdä turval­li­sem­miksi, parem­miksi ja miten niistä saadaan kilpai­lu­valtti? Me Euroo­passa pärjäämme vain sillä, että perus­tamme osaa­mi­seen ja älyyn ja sellai­seen korvien välin panos­tuk­seen, jossa me olemme parem­pia kuin muut.

  Mikä siis mättää siinä, että emme ole etulin­jassa?