MEP Sirpa Pieti­käisen video­blogi Euroopan digitaa­li­sista sisämark­ki­noista – kokoomus.fi
MENU
MEP Sirpa Pieti­käisen video­blogi Euroopan digitaa­li­sista sisämark­ki­noista

MEP Sirpa Pieti­käisen video­blogi Euroopan digitaa­li­sista sisämark­ki­noista

Julkaistu: 06.06.2013 Uncategorized

Miten Euroopan digitaa­lisia sisämark­ki­noita voidaan tehdä turval­li­sem­miksi, parem­miksi ja miten niistä saadaan kilpai­lu­valtti? Me Euroo­passa pärjäämme vain sillä, että perus­tamme osaamiseen ja älyyn ja sellaiseen korvien välin panos­tukseen, jossa me olemme parempia kuin muut.

Mikä siis mättää siinä, että emme ole etulin­jassa?


Kokoomus.fi