MEP Petri Sarvamaan terveiset europar­la­men­tista – kokoomus.fi
MENU
MEP Petri Sarvamaan terveiset europar­la­men­tista

MEP Petri Sarvamaan terveiset europar­la­men­tista

Julkaistu: 01.02.2013 EU

Näiden viikkojen kolme tärkeintä tapah­tumaa Suoma­laisten kannalta ovat maata­lous­po­li­tiikan äänes­tykset parla­men­tissa, neljäs rauta­tie­pa­ketti komis­siosta ja EU:n tuleva budjetti huippu­ko­kouk­sessa.


Kokoomus.fi