• FI
 • SV
 • MENU
  MEP Petri Sarva­maan tervei­set euro­par­la­men­tista
  Twiittaa

  MEP Petri Sarva­maan tervei­set euro­par­la­men­tista

  Julkaistu: 01.02.2013 EU

  Näiden viik­ko­jen kolme tärkeintä tapah­tu­maa Suoma­lais­ten kannalta ovat maata­lous­po­li­tii­kan äänes­tyk­set parla­men­tissa, neljäs rauta­tie­pa­ketti komis­siosta ja EU:n tuleva budjetti huip­pu­ko­kouk­sessa.