MEP Petri Sarvamaa EU:ssa käsit­te­lyssä olevista liiken­ne­pa­ke­teista: “Missä EU, siellä mahdol­lisuus” – kokoomus.fi
MENU
MEP Petri Sarvamaa EU:ssa käsit­te­lyssä olevista liiken­ne­pa­ke­teista: “Missä EU, siellä mahdol­lisuus”

MEP Petri Sarvamaa EU:ssa käsit­te­lyssä olevista liiken­ne­pa­ke­teista: “Missä EU, siellä mahdol­lisuus”

Julkaistu: 17.05.2013 Uncategorized

Lento­kent­tä­pa­ketti tehostaa lento­lii­ken­nettä, rauta­tie­pa­ketti avaa kilpailua henki­lö­lii­ken­teessä ja parantaa matkus­tajan asemaa, katsas­tus­pa­ketti vähentää byrokratiaa, rekis­te­röiti yhden­mu­kai­sutuu ajanmittaan Euroo­passa, rekkojen sulavampi muotoilu vähentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta kasvi­huo­ne­päästöt piene­nevät sekä tyhjien rekkojen rallille halutaan panna piste eli kulje­tusten tehokkuus kasvaa.


Kokoomus.fi