Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Marjo Mati­kai­nen-Kall­ström: Yritys­ten rahoi­tuson­gel­miin vastat­tava

Marjo Mati­kai­nen-Kall­ström: Yritys­ten rahoi­tuson­gel­miin vastat­tava

Julkaistu:

Pankit ovat finanssikriisin jälkeisessä EU:n sääntelykierteessä. Tämän lisäksi Suomi on pankkikeskeinen maa, johon Euroopan läpikäymät vaikeudet ja olemassa oleva vaikea taloudellinen tilanne luovat synkän varjonsa. Pankkien edellyttämät vakavaraisuusvaatimukset ovat kiristyneet ja pankit ovat keskittyneet omien parhaiden asiakkaidensa hyvinvointiin. Uutta riskiä otetaan hyvin varovasti ja uudet asiakkaat pääsevät siipien suojiin harvakseltaan.

Samanaikaisesti suomalaisessa yritystoiminnassa on perinteisesti totuttu hoitamaan yritysten rahoitusta lähes pelkästään pankkirahoituksen avulla. Hyvin harvat yrittäjät edes harkitsevat oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkimista ystäviltä ja sukulaisilta eikä suomalainen yhteiskunta tätä ajatusta tuekaan.

Raha ja luovuus eivät välttämättä asu samassa paikassa. Miten käy niiden potentiaalisten kasvuyrittäjien kanssa, jotka jäävät varovaisuuden takia ilman rahoitusta? Tai näiden yrittäjien lainamarginaali nousee aivan liian korkeaksi. Katoaako meillä tämän varovaisuuden seurauksena merkittävä osa uudesta kasvupotentiaalista?

Tarvitaan kiivaasti uusia ja erilaisia rahoituslähteitä, erikokoisia ja erilaisia kasvurahastoja. Monet tutkimukset pääomasijoitusten vaikutuksista yhteiskuntaan ovat yhtä mieltä siitä, että pääomasijoittaminen toimii kansantalouksissa dynaamisen kasvun moottorina muun muassa lisäämällä yritysten liikevaihtoa ja luoden työpaikkoja.

Hallitus on reagoinut rahoitusongelmiin: Finnveran riskinottopotentiaalia on kasvatettu ja perustettu laaja kasvurahoitusohjelma. Näillä toimilla pyritään auttamaan eritoten pk-yrityksiä, jotka ovat avainasemassa siinä, että Suomi saadaan uuteen nousuun.

Marjo Matikainen-Kallström
Kirjoittaja on Kokoomuksen kansanedustaja.

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content