Kokoomus.fi / Politiikka / Mari-Leena Talvi­tie Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaksi

Mari-Leena Talvi­tie Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on valin­nut uudeksi puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaksi Mari-Leena Talvi­tien, 34.

Vaalin toisella kier­rok­sella Talvi­tien vastaeh­dok­kaana oli kansan­edus­taja Harri Jaskari.

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

9.3.2021

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä