Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä alko­ho­li­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen etene­mistä valtio­neu­vos­ton pöydältä edus­kun­taan.

Pitkissä ja vaikeissa neuvot­te­luissa Kokoo­musta edus­ta­neet kansan­edus­ta­jat odot­ta­vat laille huolel­lista, mutta rivak­kaa käsit­te­lyä. Kansan­edus­ta­jat halua­vat varmis­taa, että uudis­tus saadaan voimaan heti vuoden 2018 alusta.

”Tätä uudis­tusta on jouduttu odot­ta­maan aivan liian pitkään. Viivyt­te­lylle ja jahkaa­mi­selle saatiin onneksi vihdoin loppu. Ihmi­set odot­ta­vat halli­tuk­selta tekoja ja uudis­ta­vaa otetta, ei pikku­asioista nahis­te­lua. Kokoo­mus on ajanut normien purka­mista tässä­kin asiassa johdon­mu­kai­sesti”, sanoo Wallin­heimo.

”Uudis­tuk­sen hyödyt ovat suuret ja laaja-alai­set. Se tuo lisää valin­nan­va­pautta kulut­ta­jille, parem­mat vali­koi­mat kaup­paan, enem­män työtä ravin­tola-alalle sekä pien­pa­ni­moille ja päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan. Esityk­sellä luodaan vahvem­pia edel­ly­tyk­siä myös olut­kult­tuu­rin vahvis­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen linjan mukaista on lisätä yksi­lön vapautta sekä luot­taa ihmis­ten omaan vastuul­li­suu­teen ja harkin­ta­ky­kyyn”, Mäkelä koros­taa.

Lisä­tie­dot:
Sinuhe Wallin­heimo
puh. 050 512 0873

Outi Mäkelä
puh. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content