Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lu­lain varmis­tet­tava oikeus palve­lui­hin

Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lu­lain varmis­tet­tava oikeus palve­lui­hin

Julkaistu:

?Olen erit­täin hämmäs­ty­nyt siitä, että vanhus­pal­ve­lu­la­kieh­do­tuk­sen logiikka on muut­tu­nut siitä mitä aikai­sem­min on yhdessä linjattu. Halli­tus­oh­jel­man mukaan vanhus­pal­ve­lu­lailla turva­taan iäkkäi­den henki­löi­den oikeus laaduk­kaa­seen ja tarpeen­mu­kai­seen hoivaan ja iäkkäälle henki­lölle sääde­tään oikeus palve­lusuun­ni­tel­massa määri­tel­tyyn hoivaan ja kuntou­tuk­seen?, Toivakka kertoo.

Toiva­kan mukaan nyt esite­tyssä muodossa oikeus palve­lui­hin ei vahvistu eikä velvoit­teita palve­lui­hin lisätä.

?Näen, että ehdo­tus on velvoit­ta­vuu­den osalta hämärä eikä aidosti paranna ikäih­mis­ten mahdol­li­suutta saada tarvit­se­mi­aan palve­luja.?

Toivakka painot­taa, että vanhus­ten oikeus palve­lui­hin ja palve­lusuun­ni­tel­maan määri­tel­täi­siin selkeästi nime­no­maan tässä laissa, kuten halli­tus­oh­jel­mas­sa­kin on todettu.

?Samalla lakie­si­tyk­sen käsit­te­lyn kanssa on huoleh­dit­tava siitä, että rahoi­tus on realis­ti­sella tasolla. Vaikka ikäih­mis­ten palve­luita on kiire paran­taa, esitys on tehtävä huolella, jotta ikäih­mis­ten palve­luita oikeasti paran­ne­taan ja kehi­te­tään?, Toivakka linjaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content