Lenita Toivakka: Stubbin halli­tuksen ohjelma selvästi yrittä­jyys­myön­teinen – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Stubbin halli­tuksen ohjelma selvästi yrittä­jyys­myön­teinen

Lenita Toivakka: Stubbin halli­tuksen ohjelma selvästi yrittä­jyys­myön­teinen

Julkaistu: 19.06.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka on tyyty­väinen Stubbin halli­tuksen yrittä­jä­myön­teiseen linjaan.

?Oli todella myönteistä, että halli­tus­oh­jel­masta löytyi useita yrittä­jille tärkeitä uudis­tuksia. Hallitus päätti selvittää maksu­pe­rus­teinen ALV:n käyttöön­ottoa pieny­ri­tyk­sissä. Hienoa, että samalla päätettiin selvittää vaikut­ta­vimmat keinot yritysten sukupol­ven­vaih­dosten helpot­ta­mi­seksi?, iloitsee Toivakka.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kuunteli yrittäjiä ympäri Suomea yrittä­jyys­kier­tu­eellaan, ja yrittä­jille eniten päänvaivaa aiheut­tavia asioita kirjattiin ylös. Moniin näistä esille nousseista asioista on luvassa helpo­tusta heti uuden halli­tuksen ohjel­massa.

?Yli puolet Suomen yrityk­sistä on yhden yrittäjän yrityksiä. Olen iloinen siitä, että yksiny­rit­täjien sosiaa­li­turvaan on luvassa paran­nusta. Lisäksi edustus­ku­lujen verovä­hen­nyksen palaut­ta­minen ehkäisee työpaik­kojen häviä­misen Itä-Suomel­lekin tärkeältä matkailu- ja ravintola-alalta?, jatkaa Toivakka.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi yrittä­jyys­kier­tu­eensa päätteeksi yrittä­jyys­oh­jel­mansa Lahden puolue­ko­kouksen yhtey­dessä. Toivakka on tyyty­väinen, että eduskun­ta­ryhmän esille nostamat asiat menevät nyt eteenpäin.

?On hienoa nähdä, että asioita saadaan konkreet­ti­sesti eteenpäin. Kaikkea ei saa tietenkään muute­tuksi kerralla, mutta suunta on nyt oikea. Kokoomus jatkaa työtään yrittä­jyyden helpot­ta­mi­seksi heti syksyn budjet­ti­rii­hessä?, päättää Toivakka.


Kokoomus.fi