• FI
 • SV
 • MENU
  Kunnat ja yrit­tä­jyys - yhdessä vahvem­pia -semi­naari
  Twiittaa

  Kunnat ja yrit­tä­jyys - yhdessä vahvem­pia -semi­naari

  Julkaistu: 28.05.2012 Ohjelmatyö

  Lämpi­mästi terve­tu­loa Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan semi­naa­riin:

  ?Kunnat ja yrit­tä­jyys ? yhdessä vahvem­pia?

  Maanan­taina 28.5.2012 klo 17.00-19.30
  Villa Vintti (Kehrä­saari), Tampere
  (Kehrä­saari sijait­see aivan Tampe­reen keskus­tassa)

  Semi­naa­rin ohjelma:

  • klo 16.30 Kahvia tarjolla
  • klo 17.00 Puheen­joh­taja Sampsa Kata­jan avaus­sa­nat
  • klo 17.15 Vara­toi­mi­tus­joh­taja Anssi Kujala (Suomen Yrittäjät):Yrittäjyys on elin­voi­maa ? näkö­kul­mia kuntien kehit­tä­mi­seen
  • klo 17.45 Toimin­nan­joh­taja Tuomas Nurmela (Tervey­den­huol­lon palve­lun­tuot­ta­jat ry): Palve­lua­loite ? lisä­ar­voa kunta­lai­sille suju­vien palve­lui­den kautta
  • n. klo 18.05 Näkö­kul­mia: Kunnat ja yrit­tä­jyys yhdessä vahvem­pia
   - Kari Tolo­nen (Lempää­län Yrit­tä­jät ry pj.) /​ Lempäälä on valittu Pirkan­maan yrit­tä­jä­myön­tei­sim­mäksi kunnaksi ? mitä Lempää­lässä on yrit­tä­jien mielestä tehty oikein? Missä voisi silti petrata?
   - Anna-Kaisa Ikonen (valtiosihteeri/​ VM)/ Mitkä ovat kunta­uu­dis­tuk­sen tuomat mahdol­li­suu­det elin­kei­no­po­liit­ti­sesta näkö­kul­masta?
   - Harri Jaskari (kansanedustaja)/ Mikä on innos­ta­van yhteis­kun­nan merki­tys yrit­tä­jyy­delle?
  • n. klo 19.00 Aikaa keskus­te­lulle ja kysy­myk­sille
  • Kahvi­tar­joi­lun ja muiden järjes­te­ly­jen helpot­ta­mi­seksi ilmoi­tat­han tulos­tasi 20.5. mennessä suoraan yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan sihtee­rille, laura.manninen@eduskunta.fi.

  Terve­tu­loa mukaan keskus­te­le­maan ajan­koh­tai­sista kysy­myk­sistä!

  Ystä­väl­li­sin tervei­sin,
  Sampsa Kataja
  Yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja