Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kunnat ja yrit­tä­jyys - yhdessä vahvem­pia -semi­naari

Kunnat ja yrit­tä­jyys - yhdessä vahvem­pia -semi­naari

Julkaistu:

Lämpi­mästi terve­tu­loa Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan semi­naa­riin:

?Kunnat ja yrit­tä­jyys ? yhdessä vahvem­pia?

Maanan­taina 28.5.2012 klo 17.00-19.30
Villa Vintti (Kehrä­saari), Tampere
(Kehrä­saari sijait­see aivan Tampe­reen keskus­tassa)

Semi­naa­rin ohjelma:

 • klo 16.30 Kahvia tarjolla
 • klo 17.00 Puheen­joh­taja Sampsa Kata­jan avaus­sa­nat
 • klo 17.15 Vara­toi­mi­tus­joh­taja Anssi Kujala (Suomen Yrittäjät):Yrittäjyys on elin­voi­maa ? näkö­kul­mia kuntien kehit­tä­mi­seen
 • klo 17.45 Toimin­nan­joh­taja Tuomas Nurmela (Tervey­den­huol­lon palve­lun­tuot­ta­jat ry): Palve­lua­loite ? lisä­ar­voa kunta­lai­sille suju­vien palve­lui­den kautta
 • n. klo 18.05 Näkö­kul­mia: Kunnat ja yrit­tä­jyys yhdessä vahvem­pia
  - Kari Tolo­nen (Lempää­län Yrit­tä­jät ry pj.) /​ Lempäälä on valittu Pirkan­maan yrit­tä­jä­myön­tei­sim­mäksi kunnaksi ? mitä Lempää­lässä on yrit­tä­jien mielestä tehty oikein? Missä voisi silti petrata?
  - Anna-Kaisa Ikonen (valtiosihteeri/​ VM)/ Mitkä ovat kunta­uu­dis­tuk­sen tuomat mahdol­li­suu­det elin­kei­no­po­liit­ti­sesta näkö­kul­masta?
  - Harri Jaskari (kansanedustaja)/ Mikä on innos­ta­van yhteis­kun­nan merki­tys yrit­tä­jyy­delle?
 • n. klo 19.00 Aikaa keskus­te­lulle ja kysy­myk­sille
 • Kahvi­tar­joi­lun ja muiden järjes­te­ly­jen helpot­ta­mi­seksi ilmoi­tat­han tulos­tasi 20.5. mennessä suoraan yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan sihtee­rille, laura.manninen@eduskunta.fi.

Terve­tu­loa mukaan keskus­te­le­maan ajan­koh­tai­sista kysy­myk­sistä!

Ystä­väl­li­sin tervei­sin,
Sampsa Kataja
Yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content