Kunnat ja yrittäjyys - yhdessä vahvempia -seminaari – kokoomus.fi
MENU
Kunnat ja yrittäjyys - yhdessä vahvempia -seminaari

Kunnat ja yrittäjyys - yhdessä vahvempia -seminaari

Julkaistu: 28.05.2012 Programarbete

Lämpi­mästi terve­tuloa Kokoo­muksen yrittä­jyys­val­tuus­kunnan seminaariin:

?Kunnat ja yrittäjyys ? yhdessä vahvempia?

Maanan­taina 28.5.2012 klo 17.00-19.30
Villa Vintti (Kehrä­saari), Tampere
(Kehrä­saari sijaitsee aivan Tampereen keskus­tassa)

Seminaarin ohjelma:

 • klo 16.30 Kahvia tarjolla
 • klo 17.00 Puheen­johtaja Sampsa Katajan avaus­sanat
 • klo 17.15 Varatoi­mi­tus­johtaja Anssi Kujala (Suomen Yrittäjät):Yrittäjyys on elinvoimaa ? näkökulmia kuntien kehit­tä­miseen
 • klo 17.45 Toimin­nan­johtaja Tuomas Nurmela (Tervey­den­huollon palve­lun­tuot­tajat ry): Palve­lua­loite ? lisäarvoa kunta­lai­sille sujuvien palve­luiden kautta
 • n. klo 18.05 Näkökulmia: Kunnat ja yrittäjyys yhdessä vahvempia
  - Kari Tolonen (Lempäälän Yrittäjät ry pj.) / Lempäälä on valittu Pirkanmaan yrittä­jä­myön­tei­sim­mäksi kunnaksi ? mitä Lempää­lässä on yrittäjien mielestä tehty oikein? Missä voisi silti petrata?
  - Anna-Kaisa Ikonen (valtiosihteeri/ VM)/ Mitkä ovat kunta­uu­dis­tuksen tuomat mahdol­li­suudet elinkei­no­po­liit­ti­sesta näkökul­masta?
  - Harri Jaskari (kansanedustaja)/ Mikä on innos­tavan yhteis­kunnan merkitys yrittä­jyy­delle?
 • n. klo 19.00 Aikaa keskus­te­lulle ja kysymyk­sille
 • Kahvi­tar­joilun ja muiden järjes­te­lyjen helpot­ta­mi­seksi ilmoi­tathan tulostasi 20.5. mennessä suoraan yrittä­jyys­val­tuus­kunnan sihtee­rille, laura.manninen@eduskunta.fi.

Terve­tuloa mukaan keskus­te­lemaan ajankoh­tai­sista kysymyk­sistä!

Ystäväl­lisin terveisin,
Sampsa Kataja
Yrittä­jyys­val­tuus­kunnan puheen­johtaja


Kokoomus.fi