Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katso kokoo­mus­mep­pien video­ter­vei­set Brys­se­listä

Katso kokoo­mus­mep­pien video­ter­vei­set Brys­se­listä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa kerto­vat Kokoo­muk­sen netti­si­vuilla kerran kuussa video­ter­vei­set Brys­se­listä. Tervei­set julkais­taan aina täysis­tun­to­vii­kon alla osoit­teessa localhost:5000. Ensim­mäi­sessä terveh­dyk­sessä Sirpa Pieti­käi­nen pohtii Jyrki Katai­sen roolia komis­sion vara­pu­heen­joh­ta­jana ja listaa komis­saa­rin kolme tärkeintä ominai­suutta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content