Kokoomus.fi
MENU
Katso kokoo­mus­meppien video­ter­veiset Brysse­listä

Katso kokoo­mus­meppien video­ter­veiset Brysse­listä

Julkaistu: 12.09.2014 Uutiset

Kokoo­muksen europar­la­men­taa­rikot Sirpa Pieti­käinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa kertovat Kokoo­muksen netti­si­vuilla kerran kuussa video­ter­veiset Brysse­listä. Terveiset julkaistaan aina täysis­tun­to­viikon alla osoit­teessa localhost:5000. Ensim­mäi­sessä terveh­dyk­sessä Sirpa Pieti­käinen pohtii Jyrki Kataisen roolia komission varapu­heen­joh­tajana ja listaa komis­saarin kolme tärkeintä ominai­suutta.


Kokoomus.fi