Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­lai­sia vappu­pu­hu­jia 1.5.2010

Kokoo­mus­lai­sia vappu­pu­hu­jia 1.5.2010

Julkaistu:

- Opetus­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Henna Virk­ku­nen puhuu 1.5. klo 12.00 Jyväs­ky­lässä Speaker?s Corne­rissa.

- Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies puhuu 1.5. klo 11.00 Kotkan Sapo­kassa.

- Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi puhuu 1.5. klo 13.00 kesä­kah­vila Tuulaa­kissa Joen­suun matkus­ta­ja­sa­ta­massa.

- Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Jukka Mäkelä puhuu 1.5. klo 12.00 Olarin vappu­juh­lassa Espoossa.

Kokoo­mus toivot­taa kaikille hyvää ja aurin­koista vappua!

Lisä­tie­toja:

- Henna Virk­kusen erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen, gsm 041 540 4505
- Jyri Häkä­mie­hen erityi­sa­vus­taja Annukka Mickels­son, gsm 040 7370 006
- Edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Niilo Musto­nen, gsm 050 5211 564
- Jukka Mäke­län avus­taja Sanna-Katri Sipi­läi­nen, gsm 050 5741 491

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content