Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­lai­sia puhu­jia vappu­ta­pah­tu­missa

Kokoo­mus­lai­sia puhu­jia vappu­ta­pah­tu­missa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue- ja edus­kun­ta­ryh­män johtoa sekä minis­te­ri­ryh­män jäse­niä on puhu­jina vappu­ta­pah­tu­missa seuraa­vasti:

? Edus­kun­ta­ryh­män pj. PEKKA RAVI: Joen­suun satama Tuulaa­kissa 1.5. kello 13
Lisä­tie­toja: tiedo­tus­sih­teeri Joonas Turu­nen, 040 5425 935

? Edus­kun­ta­ryh­män varapj. LENITA TOIVAKKA: Kokoo­muk­sen perin­tei­nen
Porva­ri­vappu-tapah­tuma Mikke­lin Kirk­ko­puis­tossa 1.5. kello 11.00
Lisä­tie­toja: tiedo­tus­sih­teeri Joonas Turu­nen, 040 5425 935

? Puolus­tus­mi­nis­teri JYRI HÄKÄMIES: Kotkan Sapokka 1.5. kello 11 (tilai­suus alkaa kello 10)
Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Mikko Korte­lai­nen, 050 3018 334

? Opetus­mi­nis­teri HENNA VIRKKUNEN: Jyväs­ky­län kirk­ko­puisto 1.5. kello 12
Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen, 041 540 4505

? Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri PAULA RISIKKO: Seinä­joen Epsto­rilla, Kale­van­katu 4, 1.5. noin kello 13 (tilai­suus kello 12?14)
Lisä­tie­toja:  erityi­sa­vus­taja Anna Manner-Raap­pana, 040 575 6618

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content