Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­lai­sia puhu­jia vappu­ta­pah­tu­missa

Kokoo­mus­lai­sia puhu­jia vappu­ta­pah­tu­missa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue- ja edus­kun­ta­ryh­män johtoa, minis­te­ri­ryh­män jäse­niä sekä euro­vaa­lieh­dok­kaita on puhu­jina erilai­sissa vappu­ta­pah­tu­missa. Tule mukaan kuun­te­le­maan puhu­jia ja keskus­te­le­maan ajan­koh­tai­sista asioista.

Puolue- ja edus­kun­ta­ryh­män johto:

Janne Sankelo
Seinä­joki, Kaup­pa­kes­kus Epstori klo12.00

Anne-Mari Viro­lai­nen
Rauma, keskus­puisto klo 11.30

Lenita Toivakka
Mikkeli, Mikke­lin Kirk­ko­puisto klo11.00
Mikkeli, OAJ:n vappu­juhla, Nais­vuori, klo12.00

Minis­te­rit:

Paula Risikko
Seinä­joki, Kaup­pa­kes­kus Epstori klo12.00

Henna Virk­ku­nen
Tampere, Hämeen­puisto klo 10.45
Nokia, Harju Center klo 12.30

Euro­vaa­lieh­dok­kaat:

Petri Sarva­maa
Helsinki, Kaivo­puisto klo 11:00

Kai Pönti­nen
Seinä­joki, Kaup­pa­kes­kus Epstori klo12.00

Jukka Savo­lai­nen
Siili­jär­ven tori klo11.00
Kuopion tori 12.30

Pia Kauma
Olari, Olarin­mäki klo 12.15

Marjatta Rasi
Rauma klo 11.30,
Pori klo 13.00

Mari Kaunis­tola
Rauma, keskus­puisto, klo 11.00,
Pori, Raati­huone klo 13.00

Eija-Riitta Korhola
Lahti, Paasi­ki­ven aukio klo 11.30
Vantaa, Vete­raa­ni­puisto Hertak­sen tie 4, Tikku­rila Klo14.00

Lisa Sounio-Ahti­saari
Espoo, Olarin talvi­puu­tarha, Ruome­lan­raitti, Espoo, 02210 Klo 12.15

Tapani Mäki­nen
Vantaa, Vete­raa­ni­puisto Hertak­sen tie 4, Tikku­rila Klo 14.00

Antti Häkkä­nen
Mikkeli, klo 11:00

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content