• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus­lai­set liik­keellä lauan­taina Hyvien Kysy­mys­ten Päivässä ympäri Suomen
  Twiittaa

  Kokoo­mus­lai­set liik­keellä lauan­taina Hyvien Kysy­mys­ten Päivässä ympäri Suomen

  Julkaistu: 21.10.2016 Järjestö Vaalit

  Kokoo­mus on sitä mieltä, että hyviä kuntia ei raken­neta pelkäs­tään polii­tik­ko­jen voimin vaan yhdessä kunta­lai­sia kuul­len.

  Tämän takia lauan­taina 22.10. viete­tään Hyvien Kysy­mys­ten Päivää ja kokoo­mus­lai­set ympäri maan ovat kerää­mässä kunta­lai­silta vastauk­sia kuntien kehit­tä­mistä koske­viin kysy­myk­siin.

  Näistä vastauk­sista Kokoo­mus kokoaa tavoit­teensa ensi kevään kunta­vaa­lei­hin.

  Lauan­taina ilmassa on siis hyviä kysy­myk­siä ja kokoo­mus­lai­sia hake­massa niihin vastauk­sia. Liik­keellä on myös kunta­vaa­lieh­dok­kaita kampan­ja­tii­mei­neen.

  Eri puolille Suomea levit­täy­ty­vät kymme­net tapah­tu­mat löyty­vät parhai­ten täältä: www.facebook.com/events/190747984698180/

  Kunta­ky­se­lyyn voi käydä vastaa­massa myös netissä osoit­teessa www.kaikillehyvä.fi