Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus­lai­set liik­keellä lauan­taina Hyvien Kysy­mys­ten Päivässä ympäri Suomen

Kokoo­mus­lai­set liik­keellä lauan­taina Hyvien Kysy­mys­ten Päivässä ympäri Suomen

Julkaistu:

Kokoo­mus on sitä mieltä, että hyviä kuntia ei raken­neta pelkäs­tään polii­tik­ko­jen voimin vaan yhdessä kunta­lai­sia kuul­len.

Tämän takia lauan­taina 22.10. viete­tään Hyvien Kysy­mys­ten Päivää ja kokoo­mus­lai­set ympäri maan ovat kerää­mässä kunta­lai­silta vastauk­sia kuntien kehit­tä­mistä koske­viin kysy­myk­siin.

Näistä vastauk­sista Kokoo­mus kokoaa tavoit­teensa ensi kevään kunta­vaa­lei­hin.

Lauan­taina ilmassa on siis hyviä kysy­myk­siä ja kokoo­mus­lai­sia hake­massa niihin vastauk­sia. Liik­keellä on myös kunta­vaa­lieh­dok­kaita kampan­ja­tii­mei­neen.

Eri puolille Suomea levit­täy­ty­vät kymme­net tapah­tu­mat löyty­vät parhai­ten täältä: www.facebook.com/events/190747984698180/

Kunta­ky­se­lyyn voi käydä vastaa­massa myös netissä osoit­teessa www.kaikillehyvä.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

Skip to content