MENU
Kokoo­mus päätti osal­lis­tua halli­tuk­seen: minis­te­reiksi Stubb, Grahn-Laaso­nen, Orpo ja Toivakka

Kokoo­mus päätti osal­lis­tua halli­tuk­seen: minis­te­reiksi Stubb, Grahn-Laaso­nen, Orpo ja Toivakka

Julkaistu: 27.05.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton ja edus­kun­ta­ryh­män yhteis­ko­kous päätti keski­viik­kona, että Kansal­li­nen Kokoo­mus rp osal­lis­tuu halli­tus­vas­tuuseen.

Perjan­taina nimi­tet­tä­vän halli­tuk­sen minis­te­reiksi Kokoo­mus esit­tää Alexan­der Stub­bia, Sanni Grahn-Laasosta, Petteri Orpoa ja Lenita Toivak­kaa. Stub­bia esite­tään valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi, Grahn-Laasosta opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riksi, Orpoa sisä­mi­nis­te­riksi ja Toivak­kaa ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi.

Edus­kun­ta­ryh­män ehdo­kas edus­kun­nan puhe­mie­his­töön on Paula Risikko.