Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus tarjoaa glögiä ja pipar­kak­kuja 29.11.

Kokoo­mus tarjoaa glögiä ja pipar­kak­kuja 29.11.

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set tarjoa­vat lauan­taina 29.11. glögiä ja pipar­kak­kuja kymme­nissä tapah­tu­missa ympäri Suomen. Osassa tapah­tu­mista järjes­te­tään myös joulu­ke­räys vähä­va­rai­sille lapsille.

Mukana tapah­tu­missa on niin Kokoo­muk­sen kent­tä­vä­keä, valtuu­tet­tuja, kansan­edus­ta­jia kuin kansan­edus­ta­jaeh­dok­kai­ta­kin. Lisä­tie­toa piirin tapah­tu­mista saa piiri­toi­mis­toilta.

Alla muuta­mia tapah­tu­mia piireit­täin:

 

Pirkan­maa

klo 9-12 ja 15-17 Sasta­ma­lan Kokoo­mus tarjoaa glögiä joulu­na­vauk­sessa Vamma­lan torilla

klo 11-15 Ikaa­lis­ten Kokoo­mus­nai­set paikalla eri järjes­tö­jen yhteis­myy­jäi­sillä Omalla Tuvalla (Teinin­tie 4-6, Ikaa­li­nen)

klo 12-13 Pirk­ka­lan Kokoo­mus ry tavat­ta­vissa Pirk­ka­lan Suupan­to­rilla (Suupan­tori 4, Pirk­kala)

klo 12-14 Kokoo­mus­nuo­ret kuun­te­lee Nokian City­mar­ke­tilla (Nuija­mies­ten­tie 5, 37120 Nokia)

klo 13-14 Pirkan­maan Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jaeh­dok­kaat tavat­ta­vissa Koski­kes­kuk­sen Linko­suon kahvi­lassa, jaossa glögiä ja pipa­ria (Hatan­pään valta­tie 1, Tampere)

klo 14.30-15.30 Pirkan­maan Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jaeh­dok­kaat tavat­ta­vissa Ylöjär­vellä Kaup­pa­kes­kus Elossa, Linko­suon kahvi­lassa (Elotie 1, Ylöjärvi)

klo 20 alkaen Kokoo­mus­nuo­ret tavat­ta­vissa Moro Sky Barissa Solo Sokos Hotel Tornin 25. kerrok­sessa

 

Helsinki

Klo 10.30-13 Kokoo­mus­teltta Narink­ka­to­rilla Klo 11.30-13 Kokoo­mus­teltta Töölön­to­rilla Klo 20-00 Helsin­gin Kokoo­mus­nuo­ret pais­ta­vat makka­raa Narink­ka­to­rilla

 

Helsinki tiis­tai 2.12.

Puheen­joh­taja Alexan­der Stubb ja Helsin­gin Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat tavat­ta­vissa

klo 16-16.40 Narink­ka­to­rilla klo 17-17.30 Tallin­na­nau­kiolla

 

Helsinki lauan­tai 13.12.

Helsin­gin Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryhmä sekä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaita tavat­ta­vissa jouluglö­gien merkeissä klo 10-14 Narink­ka­to­rilla klo 11-14 Kulos­aa­ren osta­rilla (Svin­huf­vu­din­tie 1)

 

Pohjois-Pohjan­maa

Oulussa Kokoo­muk­sen Oulun kunnal­lis­jär­jestö järjes­tää klo 11-14 hyvän­te­ke­väi­syys­ke­räyk­sen Rotu­aa­rilla. Keräys­kohde on Oulun ensi- ja turva­koti. Tarjolla myös glögiä, pipa­reita ja konveh­teja.

 

Keski-Suomi

Jyväs­kylä, käve­ly­katu, klo 10 ? 13 Laukaa, K-market, klo 10 ? 12

 

Pohjan­maa

Pohjan­maan Kokoo­muk­sen piiri­ko­kous la 29.11. klo 13.00 Teuvan Yhte­näis­kou­lulla, Porva­rin­tie 49, 64700 Teuva. Mukana puolue­sih­teeri Minna Arve ja euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen.

Maanan­tai 1.12.

Alexan­der Stubb Seinä­joella, Kauha­joella, Teuvalla ja Vaasassa.

 

Häme

Hollo­lan joulu­mark­ki­nat Nasto­lan joulu­mark­ki­nat Hämeen ehdok­kai­den jouluglögi-kier­tue Hollola-Lahti-Nastola 29.-30.11. Kehrää­mön joulu­to­rin avajai­set, Forssa

 
Tiis­tai 9.12.

Lenita Toiva­kan kahvi­la­ti­lai­suus Riihi­mäellä.

Lauan­tai 13.12.

Hämeen ehdok­kai­den jouluglögi-kier­tue Riihi­mäki-Forssa-Hämeen­linna

13.-14.12. Fors­san joulu­mark­ki­nat, Forssa

Espoo

Valtuus­to­ryh­män yhtei­set ja perin­tei­set jouluglö­git:

Lauan­tai 13.12. klo 11 ? 14, Tapio­lan Stoc­kan edessä

Tiis­tai 16.12. klo 17.00 - 19.00, Tori­taso, Kaup­pa­kes­kus Iso Omena

Keski­viikko 17.12. klo 17.00 - 19.00, Robert?s Coffee, Kaup­pa­kes­kus Sello

Tors­tai 18.12. klo 17.00 - 19.00, Café Riva, Kaup­pa­kes­kus Lippu­laiva

 

Varsi­nais-Suomi

29.12 Piiri­ko­kous, Raisio

Perjan­tai 19.12.

Klo 16-18. Turun kokoo­muk­sen perin­tei­set jouluglö­git Aboa Vetus & Ars Novan Aulassa

 

Kainuu

Raati­huo­neen tori klo 11-13. Glögiä, pipa­ria ja joulu­pukki paikalla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content