Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­mus SuomiA­ree­nalla 2018

Kokoo­mus SuomiA­ree­nalla 2018

Julkaistu:

Tule kokoo­muk­sen mukaan SuomiA­ree­nalle! Tästä näet kootun kokoo­mus­lai­sen ohjel­man sekä minis­te­rien ja meppien yksi­tyis­koh­tai­sen ohjel­man:

Viikon tärpit:

Maanan­tai 16.7.

10.00–11.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Huoles­tut­taako oma tai lähei­sesi lääki­tys? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22
10.00–11.00 Juhana Vartiai­nen /​ Ei tartte auttaa, vai tart­teeko? Nuor­ten polut työelä­mään. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
11.30
–12.30 Sirpa Pieti­käi­nen /​ The New Nordics – A stron­ger voice in Europe. Uusi Pohjola – Vahvempi ääni Euroo­passa. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
11.30–12.30 Sari Raas­sina /​ Nuoret haas­ta­vat: #MeToo:n jälkeen kohti seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Kansan­edus­taja, tasa-arvoa­siain neuvot­te­lu­kun­nan puheen­joh­taja Sari Raas­sina, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
13.00–14.00 Henna Virk­ku­nen /​ Googlen paneeli: Democ­racy <3 tech? The impact of tech­no­logy on socie­ties. MEP Henna Virk­ku­nen, Antin­katu 5.
13.20–13.40 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Muis­tiys­tä­väl­li­nen Suomi - Vastuuta vai mielen­sä­pa­hoit­ta­mista? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
14.30
–15.30 Henna Virk­ku­nen /​ Vesio­saa­mi­sesta uusi vien­ti­sampo. MEP Henna Virk­ku­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
15.00–16.00 Juhana Vartiai­nen /​ Uusi suku­polvi murtaa käsi­tyk­set työelä­mästä – mutta muut­tuuko työnan­taja ja raken­teet? Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
16.00–17.00 Henna Virk­ku­nen /​ ”Moderni Silk­ki­tie – Rail­gate Finland”, Kouvola–Xian keskus­telu, Kouvola Inno­va­tion Oy:n keskus­telu, MEP Henna Virk­ku­nen, Antin­katu 5.
16.00–17.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Saame­lai­set, roma­nit ja viit­to­ma­kie­li­set – sama­nar­voi­sia, erilai­sia vai “hanka­lia”? Miksi vähem­mis­töt pitä­vät kiinni iden­ti­tee­tis­tään? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
16.00–17.00 Ilkka Kanerva ja Ville Blom /​ Varus­mies­pal­ve­lus 2030. Puolus­tus­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Ilkka Kanerva ja puolue­joh­don avus­taja Ville Blom, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
17.30–18.30 Sari Multala, Juhana Vartiai­nen ja Sini Ruoho­nen /​ Suuri väit­te­ly­kisa. Kansan­edus­ta­jat Sari Multala ja Juhana Vartiai­nen sekä Ajatus­paja Toivon toimin­nan­joh­taja Sini Ruoho­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
19.00
–20.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ SuomiA­ree­nan avajais­bi­leet. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.

Tiis­tai 17.7.

10.00–11.00 Sofia Vikman /​ Riit­tääkö maan­puo­lus­tus­tahto? Kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton puheen­joh­taja Sofia Vikman, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
10.00–11.00 Henna Virk­ku­nen
/​ Suomi aallon harjalla – meriklus­teri talou­den kirit­tä­jänä. MEP Henna Virk­ku­nen, Antin­katu 5.
10.00–11.00
Puhuuko Suomi enää rauhaa? BEPOP, Yrjön­katu 22
10.00–11.00 Joel Harkimo
/​ Yritä perässä – nuor­ten ja konka­riy­rit­tä­jien esiin­marssi. Yrit­täjä, kunnal­lis­po­lii­tikko, toimi­tus­joh­taja Joel Harkimo, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
10.00–11.00 Susanna Koski /​ Suomen lippu 100 vuotta – Kansal­lis­ten symbo­lien merki­tys nyt ja tule­vai­suu­dessa. Kansan­edus­taja Susanna Koski, BEPOP, Yrjön­katu 22.
10.00–11.00 Pauliina Haija­nen ja Tuomas Tikka­nen /​ Liit­to­val­tio, valtio­liitto vai aluei­den Eurooppa – miksi fede­ra­lismi on kiro­sana? Euroo­pan aluei­den komi­tean jäsen, Suomen valtuus­kun­nan puheen­joh­taja Pauliina Haija­nen ja Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­taja Tuomas Tikka­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
11.20–11.40 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Sirk­koja ja sivis­tystä: kansa­lais­opisto testaa tule­vai­suu­den tren­din. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
14.30–15.30
Saara-Sofia Sirén /​ Diktaat­tori vai demo­kraatti? Kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
14.30–15.30 Sari Raas­sina /​
Halli­tus vastaan oppo­si­tio – suun­na­ton vai suun­na­ton Suomi. Kansan­edus­taja, tasa-arvoa­siain neuvot­te­lu­kun­nan puheen­joh­taja Sari Raas­sina, BEPOP, Yrjön­katu 22.
15.40–16.10 Sinuhe Wallin­heimo /​ Uusi kulut­taja – uusi alko­ho­li­laki. Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.

16.00–17.00 Petteri Orpo /​ Arvo­puhe & arvo­kes­kus­telu MTV-lavalla
16.00–17.00 Martti Häikiö /​ Sisäl­lis­so­dasta sovin­toon – miten Suomi selvisi? Profes­sori Martti Häikiö, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Susanna Koski ja Juhana Vartiai­nen /​ Maalais­ro­man­tiik­kaa vai huol­to­var­muutta? Kansan­edus­ta­jat Susanna Koski ja Juhana Vartiai­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
16.00–17.00 Arto Sato­nen /​ Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva – Uutta, vanhaa vai kier­rä­tet­tyä? Kansan­edus­taja Arto Sato­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
16.00–17.00 Leena Kostiai­nen ja Siri Ahokas /​ Terve sisäilma on lapsen oikeus – Miten paran­ne­taan sairas koulu? Rehtori, kaupun­gin­val­tuu­tettu Leena Kostiai­nen ja sisäil­masta sairas­tu­nut opet­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Siri Ahokas, BEPOP, Yrjön­katu 22.
17.00–20.00 Petteri Orpo /​ Kokoo­mus­lais­ten gril­li­juhla kokoo­mus-kulmalla, Teat­te­ri­katu 5
17.30–18.30 Jaana Laiti­nen-Pesola ja Sari Raas­sina /​ Terveys­de­batti: Halli­tus vastaan oppo­si­tio – Miten hyvin­voin­tia kaikille? Kansan­edus­ta­jat Jaana Laiti­nen-Pesola ja Sari Raas­sina, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
17.30–18.30 Juhana Vartiai­nen /​ Hätä yliopis­toista – väitös­ti­lai­suus koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
18.00–19.30 Petteri Orpo /​ Puheen­joh­ta­ja­tentti MTV-lavalla

Keski­viikko 18.7. kokoo­muk­sen puolue­päivä

7.37 Maik­ka­rin Huomenta Suomessa kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie
10.00–11.00 Anne-Mari Viro­lai­nen ja Alberto Clara­munt
/​ Paneeli: Edus­kun­ta­vaa­lit 2019 – Jytky vai jämäh­dys? Anne-Mari Viro­lai­nen ja päätoi­mit­taja (Verk­ko­uu­ti­set ja Nyky­päivä) Alberto Clara­munt, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
10.00–11.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Puhuuko Suomi enää rauhaa? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22.
10.00–11.00 Kai Mykkä­nen /​ Valit­seeko jatkossa teko­äly trum­pit ja kansa puti­nit? Minis­teri Kai Mykkä­nen, Antin­katu 5.
10.00–11.00 Alvar Euro /​ Siir­re­tään kesä­lo­mat – hyvä, paha vai ruma idea? Suomen Lukio­lais­ten Liiton puheen­joh­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Alvar Euro, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
10.00–11.00 Ilkka Kanerva /​ Taito ja kyky  Suomen malli. Minkä­laista puolus­tusta tarvi­taan? Kansan­edus­taja, puolus­tus­va­lio­kun­nan pj. Ilkka Kanerva. Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
10.40–11.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Pystytkö opet­ta­maan vartissa nuorelle kolme taitoa? #Pystyn2018. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
10.00–12.00 Henna Virk­ku­nen /​ Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen kahvit kokoo­mus­kul­malla, Teat­te­ri­katu 5.
10.00–11.00 Jethro Rostedt /​ Ottai­sitko sinä yrit­tä­jyy­den riskin – ilman sopeu­tu­mi­se­lä­kettä? Yrit­täjä, kiin­teis­tön­vä­lit­täjä ja kaupun­gin­val­tuu­tettu Jethro Rostedt. Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12
11.00–12.30 Minna Arve /​ Maku­matka maakun­tiin. Turun kaupun­gin­joh­taja Minna Arve, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
11.15–11.30 Anne-Mari Viro­lai­nen
/​ Mitä voimme tehdä anti­bioot­ti­re­sis­tens­sin ehkäi­se­mi­seksi? Anne-Mari Viro­lai­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
11.30–12.30 Kai Mykkä­nen /​ Kyber­hyök­käys Suomeen! Minis­teri Kai Mykkä­nen, Antin­katu 5.
11.30–12.45 Jaana Laiti­nen-Pesola /​ Anti­bioot­teja jokai­seen vaivaan? Pitääkö suoma­lai­sen huoleh­tia itse anti­bioot­ti­re­sis­tens­sin kitke­mi­sestä? Kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
13.00–14.00 Anne-Mari Viro­lai­nen /​ Keskus­te­lu­ti­lai­suus: Lisää onnel­li­suutta – poli­tii­kalla. Tilai­suu­den juon­taa Lotta Backlund, keskus­te­le­massa ovat Anne-Mari Viro­lai­nen, Tommi Park­ko­nen (poli­tii­kan toimit­taja, Ilta­lehti), Karo­liina Jarenko (Filo­so­fian Akate­mia), Eemeli Pelto­nen (Järven­pään kaupun­gin­val­tuus­ton pj, sd.), Purje-lava.
13.00–14.00 Kai Mykkä­nen /​ Mitä hybri­diu­hat tarkoit­ta­vat arjen turval­li­suu­delle? Minis­teri Kai Mykkä­nen, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
13.00–14.00 Jan Vapaa­vuori /​
Tervey­den­huol­lon hyvät ja huonot uuti­set. Pormes­tari Jan Vapaa­vuori, Antin­katu 5.
13.00-> Juhana Vartiai­nen /​ Diskus­sion om jäms­tälld­het” (Nordisk­kul­tur­kon­takt). Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Mikaelsgår­den, Mikon­katu 20.
14.30–15.30 Sofia Vikman /​ Puolu­eet yhdessä: tasa-arvo­työ. Kokoo­muk­sen Nais­ten liiton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sofia Vikman, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
14.30–15.30 Anne-Mari Viro­lai­nen ja Veera Hell­man /​ Suuri suku­pol­vi­kes­kus­telu Mahtu­vatko junio­rit ja senio­rit samaan Suomeen? Anne-Mari Viro­lai­nen ja kokoo­mus­nuori Veera Hell­man, Antin­katu 5.
14.30–15.30 Juhana Vartiai­nen /​ Asumi­sen tunti <3 Asun­to­mes­sut: Yksin kotona 2030 – vanhat ihmi­set ja asumi­sen tule­vai­suus. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
14.30–15.45 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Tervey­den­hoi­don sanka­rista maail­man­luo­kan pahik­seksi. Kun anti­bioot­tien teho hiipuu, voiko mikään pysäyt­tää resis­tent­tien baktee­rien voit­to­kul­kua? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
14.30–15.30 Jaana Laiti­nen-Pesola /​ Sata­kun­nan kansan­edus­ta­jat lauteilla – Suomi tarvit­see Sata­kun­nan! Kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
15.30–17.00 Risto Artjoki /​ Isomäen Legen­dat: Zoom vs. EK Icehearts – hyvän­te­ke­väi­syys­jää­kiekko-ottelu. Euroo­pan komis­sio, kabi­net­ti­pääl­likkö Risto Artjoki, Isomäki Areena, Metsä­mie­hen­katu 21.
16.00–17.00 Kai Mykkä­nen /​ “Rakkautta vai piik­ki­lan­kaa” – Keskus­te­lua maahan­muu­tosta, rasis­mista ja turval­li­suu­desta, STTK:n panee­li­kes­kus­telu. Minis­teri Kai Mykkä­nen, Antin­katu 5.
16.00–17.00 Juhana Vartiai­nen /​ Suuri Apteek­ki­kes­kus­telu. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Sari Raas­sina ja Matias Mart­ti­nen /​ Tuovatko tahto ja raha turval­li­suutta senio­reille? Kansan­edus­taja Sari Raas­sina ja valtio­va­rain­mi­nis­te­rin talous­po­liit­ti­nen erityi­sa­vus­taja, Sata­kun­ta­lii­ton maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäsen Matias Mart­ti­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
16.00–17.00 Mari-Leena Talvi­tie /​ Hybri­diuh­kat, terro­rismi ja järjes­täy­ty­nyt rikol­li­suus – mihin Suomi menee? Kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie, BEPOP, Yrjön­katu 22.
17.30–18.30 Anne-Mari Viro­lai­nen /​ Suomen Kuva­leh­den Mega­visa: halli­tus vastaan oppo­si­tio – kumpi tietää enem­män tai arvaa parem­min? Minis­teri Anne-Mari Viro­lai­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
17.30–18.30 Kai Mykkä­nen /​ Näky­mät­tö­mät – keskus­telu haavoit­tu­vuu­desta, pape­rit­to­muu­desta ja ihmis­kau­pasta. Minis­teri Kai Mykkä­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
17.30–18.30 Henrik Vuor­nos /​ Suomi­Areena 2018: Tule­vai­suu­den toivot. Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­taja Henrik Vuor­nos, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
17.30–18.30 Anne Holm­lund /​ Yhteis­kun­nan turval­li­suus – mihin vapaa­eh­toi­sia tarvi­taan? Nais­ten Valmius­liitto ry:n puheen­joh­taja Anne Holm­lund, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
17.30–18.30 Atte Kaleva /​ Onko maailma turval­li­sempi kuin koskaan? SM, kapteeni evp., tieto­kir­jai­lija, jiha­dis­mi­tut­kija, kaupun­gin­val­tuu­tettu Atte Kaleva, Antin­katu 5.
20.00–21.00 Kai Mykkä­nen /​ Suomi­Areena: Suoraa asiaa, Kyber­hyök­käys Suomeen (MTV:n lava, Porin tori).

Tors­tai 19.7.

10.00–11.00 Harri Jaskari /​ En tahdo duunii  vaan sata­sen lainan! Kansan­edus­taja Harri Jaskari, Antin­katu 5.
10.00–11.00 Anne-Mari Viro­lai­nen /​ Yhteis­työllä maail­man parasta! Miten eri toimi­jat voivat osal­lis­tua koulu­tus­vien­nin edis­tä­mi­seen? Minis­teri Anne-Mari Viro­lai­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
10.15–10.50 Juhana Vartiai­nen /​ Työvoi­ma­pula, totta vai tarua? Suomessa on tällä hetkellä sekä työt­tö­miä että työvoi­ma­pula – mistä oikein on kyse? Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
11.00–11.20 Aura Salla ja Sirpa Pieti­käi­nen /​ EU-Myytin­mur­ta­jat lavalla. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja halli­tuk­sen jäsen, Euro­pean Move­ment Inter­na­tio­nal Aura Salla sekä MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
11.30–12.30 Sirpa Pieti­käi­nen /​ ”Nyt murre­taan myyt­tejä! Perus­tuuko ruoan vastuul­li­suus fiilik­seen vai faktaan?”. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Antin­katu 5.
11.20­–11.40
tori­vartti: Miljo­nääri-Antin maakun­ta­vaa­li­visa, MTV-lava, Kaup­pa­tori. Visai­le­massa Aura Salla (kok), Antti Kaik­ko­nen (kesk) ja Joona Räsä­nen (sd.). Juon­taa Antti Ahonen.
12.30-14.00 Ilkka Kanerva, Pertti Salo­lai­nen, Kimmo Sasi /​ Mesta­rit aree­nalla: Keskus­te­lua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta, Teat­te­rin luona kokoo­mus­kul­malla.
13.00–14.00 Harri Jaskari /​ Hyvä, paha lobbari. Kansan­edus­taja Harri Jaskari, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
13.00–14.00 Jan Vapaa­vuori ja Carita Orlando /​ Stadi vs. Lande: Kasva Suomi! Miten se tapah­tuu? Pormes­tari Jan Vapaa­vuori ja Suomen Yrit­tä­jien vara­pu­heen­joh­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Carita Orlando, Antin­katu 5.
14.00–16.30 Mari-Leena Talvi­tie /​ SuomiA­ree­nan jalka­pal­lo­tur­naus: kansan­edus­ta­jat ja viih­de­tai­tei­li­jat vihe­riöllä. Kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie, Herra­lah­den kenttä, Paana­ke­don­katu 5.
14.30–15.30 Henrik Vuor­nos /​ Puolu­eet yhdessä, nuori­so­liit­to­jen puheen­joh­ta­jat lavalla: Henrik Vuor­nos (Kokoo­mus­nuo­ret), MTV-lava, Kaup­pa­tori.
14.30–15.30 Susanna Koski /​ Vain polii­ti­kon elämää. Kansan­edus­taja Susanna Koski, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
15.00–15.45 Anne-Mari Viro­lai­nen, Anne-Mari Viro­lai­nen, Mari-Leena Talvi­tie, Jaana Laiti­nen-Pesola /​ Ladyt lavalla: Suomi osana euroop­pa­laista yhtei­söä (Sata­kun­nan Kokoo­mus) tilai­suu­den juon­taa Matias Mart­ti­nen, Teat­te­rin luona kokoo­mus­kul­malla
16.00–17.00 Kai Mykkä­nen /​ Tule­vai­suu­den uhkat. Minis­teri Kai Mykkä­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Ilkka Kanerva, Jaana Laiti­nen-Pesola ja Saara-Sofia Sirén /​ Senaat­to­rit vs. Teinit. Lounais-Suomen kansan­edus­ta­jat Suomen Nuori­so­val­tuus­to­jen liitto ry:n Lounais-Suomen piirin tiukoissa pihdeissä. Kansan­edus­ta­jat Ilkka Kanerva Jaana Laiti­nen-Pesola  ja Saara-Sofia Sirén, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
16.00–17.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Kestävä kulu­tus – kenen vastuulla? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
17.30–18.30 Juhana Vartiai­nen /​ Yritys­vas­tuu­et­kot: Rois­toja maail­malla, enke­leitä Porissa? – Yritys­vas­tuu vuonna 2020. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22.
17.30–18.30 Anne-Mari Viro­lai­nen /​ Minis­te­rit lavalla – UM:n 100 vuotta työtä Suomen ja suoma­lais­ten hyväksi. Minis­teri Anne-Mari Viro­lai­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
17.30–18.30 Saara-Sofia Sirén /​ Älä tule paha muovi, tule hyvä muovi. Kier­to­ta­lou­della homma haltuun. Kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén, Antin­katu 5.

Perjan­tai 20.7.

10.00–11.00 Alvar Euro /​ Liitu­pö­lystä teko­ä­lyyn – make koulu­tus great again! Suomen Lukio­lais­ten Liiton puheen­joh­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Alvar Euro, Antin­katu 5.
10.00–11.00 Kai Mykkä­nen /​ Nuoret kysyy – Mikä hiton uusi normaali? Minis­teri Kai Mykkä­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22.
11.30–12.30 Kai Mykkä­nen /​ Suomi on maail­man turval­li­sin maa – totta vai tunnetta? Sisä­mi­nis­te­riön panee­li­kes­kus­telu. Minis­teri Kai Mykkä­nen, Antin­katu 5.
11.30–12.30 Petri Sarva­maa ja Jyrki Katai­nen /​ Puhu­taan puolus­tuk­sesta – pakol­li­nen EU-debatti. MEP Petri Sarva­maa ja Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
11.30–12.30 Santeri Lohi /​ 
“Onko mun mieli­pi­teellä väliä?” – Nuor­ten vaikut­ta­mi­nen suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa. Edus­kunta-avus­taja, oik. yo, nuori vaikut­taja Santeri Lohi, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
13.00–14.00 Kai Mykkä­nen /​ Turval­li­suu­den myytin­mur­ta­jai­set ja kilpai­lua erilai­sissa käytän­nön tehtä­vissä, SPEKin, Palo­pääl­lys­tö­lii­ton ja Pelas­tus­lai­tos­ten kump­pa­nuus­ver­kos­ton järjes­tämä polii­tik­ko­jen ja julk­kis­ten tilai­suus. Minis­teri Kai Mykkä­nen. Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
13.00–14.00 Henrik Vuor­nos /​ Väitel­len vaalei­hin – kenestä debat­ti­tähti? Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­taja Henrik Vuor­nos, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
14.30–15.30 Juhana Vartiai­nen /​ Aivot työhön! Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22.

 

Petteri Orpo, valtio­va­rain­mi­nis­teri

Tiis­tai 17.7.

16.00–17.00 Petteri Orpo /​ Arvo­puhe & arvo­kes­kus­telu MTV-lavalla
17.00–20.00 Petteri Orpo /​ Kokoo­mus­lais­ten gril­li­juhla kokoo­mus-kulmalla, Teat­te­ri­katu 5
18.00–19.30 Petteri Orpo /​ Puheen­joh­ta­ja­tentti MTV-lavalla

 

Kai Mykkä­nen, sisä­mi­nis­teri

Keski­viikko 18.7. /​ kokoo­muk­sen puolue­päivä

8.15–9.45 Ilmas­to­vii­sas arki -tilai­suu­den avaus, Tekno­lo­gia­teol­li­suus, Ener­gia­teol­li­suus ja WEC Finland (Porin teat­teri)
10.00–11.00 Teko­äly ja sen vaiku­tuk­set demo­kra­ti­aan, yhteis­kun­taan -keskus­telu, VEK, VTT Oy, Headai Oy (Antin­katu 5)
11.30–12.30 Keskus­te­lu­ti­lai­suus, Eril­lis­ver­kot ja VaasaE­nergy (Antin­katu 5)
13.00–14.00 “Mitä hybri­diu­hat tarkoit­ta­vat arjen turval­li­suu­delle?” -keskus­te­lu­ti­lai­suus, Suomen Palo­pääl­lys­tö­liitto (Kaupun­gin­ta­lon piha)
16.00–17.00 “Rakkautta vai piik­ki­lan­kaa” -puhetta maahan­muu­tosta, rasis­mista ja turval­li­suu­desta, STTK:n panee­li­kes­kus­telu (Antin­katu 5)
17.30–18.30 “Näky­mät­tö­mät - keskus­telu haavoit­tu­vuu­desta, pape­rit­to­muu­desta ja ihmis­kau­pasta”, Ihmis­kau­pan uhrien autta­mis­jär­jes­tel­män, IOM:n ja Pako­lai­sa­vun keskus­te­lu­ti­lai­suus (Eetu­nau­kion lava)
19.00–19.45 Some­tur­van lansee­raus, Lähi­Ta­piola (Karhu­kort­teli, Halli­tus­katu 18)
20.00–21.00 Suomi­Areena: Suoraa asiaa, Kyber­hyök­käys Suomeen (MTV:n lava, Porin tori)

Tors­tai 19.7.

16.00–17.00 “Tule­vai­suu­den uhkat”, SUPOn järjes­tämä keskus­te­lu­ti­lai­suus, Purje-lava (Raati­huo­neen­puisto)

Perjan­tai 20.7.

10.00–11.00 Teema: Mikä hiton uusi normaali? - Mikä on suoma­lai­suus, iden­ti­teetti, oman minän löytä­mi­nen, Paneeli-keskus­te­lu­ti­lai­suus, suoma­lai­set erikie­li­set nuoret (BePop -lava)
11.30–12.30 Sisä­mi­nis­te­riön panee­li­kes­kus­telu (Anti­kan­katu 5)
13.00–14.00 Turval­li­suu­den myytin­mur­ta­jai­set ja kilpai­lua erilai­sissa käytän­nön tehtä­vissä, SPEKin, Palo­pääl­lys­tö­lii­ton ja Pelas­tus­lai­tos­ten kump­pa­nuus­ver­kos­ton järjes­tämä polii­tik­ko­jen ja julk­kis­ten tilai­suus (Purje-lava)

 

Anne-Mari Viro­lai­nen, ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri

Keski­viikko 18.7. /​ kokoo­muk­sen puolue­päivä

10.00–11.00 Paneeli: Edus­kun­ta­vaa­lit 2019 – Jytky vai jämäh­dys? (Nyky­päivä, Verk­ko­uu­ti­set) Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14
11.15–11.30  Puhe: Tietoi­suus­kam­panja anti­bioot­ti­re­sis­tens­sin torju­mi­seksi (Pfizer)SuomiAreena-ranta, Etelä­ranta
13.00–14.00 Keskus­te­lu­ti­lai­suus: Kokoo­muk­sen puolue­päivä, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto, Halli­tus­katu
14.30–15.30 Keskus­te­lu­ti­lai­suus: Allians­sin Suomi Areena (Allianssi ry, Veik­kaus), Antin­katu 5:n sisä­piha
17.30–18.30 Suomen Kuva­leh­den Mega­visa: halli­tus vastaan oppo­si­tio – kumpi tietää enem­män tai arvaa parem­min, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14

Tors­tai 19.7.2018

10.00–11.00 Paneeli: Koulu­tus­vien­nin edis­tä­mi­nen (Porin Nuor­kaup­pa­ka­mari ry), Eetu­nau­kio-lava
15.00–15.45 Ladyt lavalla: Suomi osana euroop­pa­laista yhtei­söä (Sata­kun­nan Kokoo­mus) mukana Anne-Mari Viro­lai­nen, Mari-Leena Talvi­tie ja Jaana Laiti­nen-Pesola, tilai­suu­den juon­taa Matias Mart­ti­nen, Teat­te­rin luona kokoo­mus­kul­massa
17.30–18.30 Minis­te­rit lavalla – UM:n 100 vuotta työtä Suomen ja suoma­lais­ten hyväksi, Purje, Raati­huo­neen­puisto

 

Sirpa Pieti­käi­nen, euro­par­la­men­taa­rikko

Maanan­tai 16.7.

10.00–11.00 Huoles­tut­taako oma tai lähei­sesi lääki­tys? BEPOP, Yrjön­katu 22
11.30–12.30 The New Nordics – A stron­ger voice in Europe. Uusi Pohjola - Vahvempi ääni Euroo­passa, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14
13.20–13.40 Tori­vartti ”Muis­tiys­tä­väl­li­nen Suomi - Vastuuta vai mielensä pahoit­ta­mista?”, MTV-lava, Kaup­pa­tori
16.00–17.00 ”Saame­lai­set, roma­nit ja viit­to­ma­kie­li­set – sama­nar­voi­sia, erilai­sia vai ’hanka­lia’? Miksi vähem­mis­töt pitä­vät kiinni iden­ti­tee­tis­tään?”, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12

Tiis­tai 17.7.

11.20–11.40 ”Sirk­koja ja sivis­tystä: Kansa­lais­opisto testaa tule­vai­suu­den tren­din”, MTV-lava, Kaup­pa­tori
13.30–14.30 Tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen teltalla

Keski­viikko 18.7. /​ Kokoo­muk­sen puolue­päivä

10.00–11.00 Puhuuko Suomi enää rauhaa? BEPOP, Yrjön­katu 22
14.30–15.45 ”#anti­bioot­ti­re­sis­tenssi, Tervey­den­hoi­don sanka­rista maail­man­luo­kan pahik­seksi. Kun anti­bioot­tien teho hiipuu, voiko mikään pysäyt­tää resis­tent­tien baktee­rien voit­to­kul­kua?”, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta

Tors­tai 19.7.

11.30–12.30 ”Nyt murre­taan myyt­tejä! Perus­tuuko ruoan vastuul­li­suus fiilik­seen vai faktaan?”, Antin­katu 5
16.00–17.00 ”Kestävä kulu­tus – kenen vastuulla?”, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14

 

Petri Sarva­maa, euro­par­la­men­taa­rikko

Perjan­tai 20.7.

11.30–12.30 EU-keskus­telu EU-debatti: “Puhu­taan puolus­tuk­sesta”, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus
13.00–14.00 EU-tori­teltta, Porin kaup­pa­tori
14.00–15.00 Tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen teltalla

 

Henna Virk­ku­nen, euro­par­la­men­taa­rikko

Lauan­tai 14.7.

11.00–13.00 Aamu­leh­den EU-keskus­telu, Tamme­lan­tori, Tampere (Huom! TAMPERE)

Maanan­tai 16.7.

13.00–14.00 Googlen paneeli: Democ­racy <3 tech? The impact of tech­no­logy on socie­ties. Antin­katu 5:n lava
14.30–15.30 ”Vesio­saa­mi­sesta uusi vien­ti­sampo”, Panee­li­kes­kus­telu Suomen vesia­lan kansain­vä­lis­ty­mi­sestä ja vesio­saa­mi­sen vien­nistä, Vesi­lai­to­syh­dis­tys (VVY), Suomen vesi­foo­rumi (FWF), Busi­ness Finland; Kaup­pa­kes­kus Puuvilla
16.00 ”Moderni Silk­ki­tie – Rail­gate Finland”, Kouvola-Xian keskus­telu, Kouvola Inno­va­tion Oy; Antin­katu 5.

Tiis­tai 17.7.

10.00–11.00 ”Suomi aallon harjalla - meriklus­teri talou­den kirit­tä­jänä” - keskus­telu Suomen meri­kul­je­tus­ten merki­tyk­sestä (Antin­katu 5)
14.00–15.00 Tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen teltalla

Keski­viikko 18.7. /​ Kokoo­muk­sen puolue­päivä

10.00–12.00 Henna Virk­ku­nen /​ Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen kahvit kokoo­mus­kul­malla, Teat­te­ri­katu 5

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content