Kokoomus SuomiA­ree­nalla 2018 – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus SuomiA­ree­nalla 2018

Kokoomus SuomiA­ree­nalla 2018

Julkaistu: 05.07.2018 Järjestö Politiikka

Tule kokoo­muksen mukaan SuomiA­ree­nalle! Tästä näet kootun kokoo­mus­laisen ohjelman sekä minis­terien ja meppien yksityis­koh­taisen ohjelman:

Viikon tärpit:

Maanantai 16.7.

10.00–11.00 Sirpa Pieti­käinen / Huoles­tut­taako oma tai läheisesi lääkitys? MEP Sirpa Pieti­käinen, BEPOP, Yrjönkatu 22
10.00–11.00 Juhana Vartiainen / Ei tartte auttaa, vai tartteeko? Nuorten polut työelämään. Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
11.30
–12.30 Sirpa Pieti­käinen / The New Nordics – A stronger voice in Europe. Uusi Pohjola – Vahvempi ääni Euroo­passa. MEP Sirpa Pieti­käinen, MTV-lava, Kauppatori.
11.30–12.30 Sari Raassina / Nuoret haastavat: #MeToo:n jälkeen kohti seksu­aa­lista itsemää­rää­mi­soi­keutta. Kansan­edustaja, tasa-arvoa­siain neuvot­te­lu­kunnan puheen­johtaja Sari Raassina, Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12.
13.00–14.00 Henna Virkkunen / Googlen paneeli: Democracy <3 tech? The impact of technology on societies. MEP Henna Virkkunen, Antinkatu 5.
13.20–13.40 Sirpa Pieti­käinen / Muistiys­tä­väl­linen Suomi - Vastuuta vai mielen­sä­pa­hoit­ta­mista? MEP Sirpa Pieti­käinen, MTV-lava, Kauppatori.
14.30
–15.30 Henna Virkkunen / Vesio­saa­mi­sesta uusi vienti­sampo. MEP Henna Virkkunen, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
15.00–16.00 Juhana Vartiainen / Uusi sukupolvi murtaa käsitykset työelä­mästä – mutta muuttuuko työnantaja ja rakenteet? Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta.
16.00–17.00 Henna Virkkunen / ”Moderni Silkkitie – Railgate Finland”, Kouvola–Xian keskustelu, Kouvola Innovation Oy:n keskustelu, MEP Henna Virkkunen, Antinkatu 5.
16.00–17.00 Sirpa Pieti­käinen / Saame­laiset, romanit ja viitto­ma­kie­liset – samanar­voisia, erilaisia vai “hankalia”? Miksi vähem­mistöt pitävät kiinni identi­tee­tistään? MEP Sirpa Pieti­käinen, Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12.
16.00–17.00 Ilkka Kanerva ja Ville Blom / Varus­mies­pal­velus 2030. Puolus­tus­va­lio­kunnan puheen­johtaja Ilkka Kanerva ja puolue­johdon avustaja Ville Blom, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
17.30–18.30 Sari Multala, Juhana Vartiainen ja Sini Ruohonen / Suuri väitte­lykisa. Kansan­edus­tajat Sari Multala ja Juhana Vartiainen sekä Ajatuspaja Toivon toimin­nan­johtaja Sini Ruohonen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
19.00
–20.00 Sirpa Pieti­käinenSuomiA­reenan avajais­bileet. MEP Sirpa Pieti­käinen, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta.

Tiistai 17.7.

10.00–11.00 Sofia Vikman / Riittääkö maanpuo­lus­tus­tahto? Kansan­edustaja, Kokoo­muksen Naisten Liiton puheen­johtaja Sofia Vikman, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
10.00–11.00 Henna Virkkunen
Suomi aallon harjalla – meriklusteri talouden kirit­täjänä. MEP Henna Virkkunen, Antinkatu 5.
10.00–11.00
Puhuuko Suomi enää rauhaa? BEPOP, Yrjönkatu 22
10.00–11.00 Joel Harkimo
/ Yritä perässä – nuorten ja konka­riy­rit­täjien esiin­marssi. Yrittäjä, kunnal­lis­po­lii­tikko, toimi­tus­johtaja Joel Harkimo, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
10.00–11.00 Susanna Koski / Suomen lippu 100 vuotta – Kansal­listen symbolien merkitys nyt ja tulevai­suu­dessa. Kansan­edustaja Susanna Koski, BEPOP, Yrjönkatu 22.
10.00–11.00 Pauliina Haijanen ja Tuomas Tikkanen / Liitto­valtio, valtio­liitto vai alueiden Eurooppa – miksi federa­lismi on kirosana? Euroopan alueiden komitean jäsen, Suomen valtuus­kunnan puheen­johtaja Pauliina Haijanen ja Euroop­pa­nuorten puheen­johtaja Tuomas Tikkanen, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
11.20–11.40 Sirpa Pieti­käinen / Sirkkoja ja sivis­tystä: kansa­lais­opisto testaa tulevai­suuden trendin. MEP Sirpa Pieti­käinen, MTV-lava, Kauppatori.
14.30–15.30
Saara-Sofia Sirén / Diktaattori vai demokraatti? Kansan­edustaja Saara-Sofia Sirén, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
14.30–15.30 Sari Raassina /
Hallitus vastaan oppositio – suunnaton vai suunnaton Suomi. Kansan­edustaja, tasa-arvoa­siain neuvot­te­lu­kunnan puheen­johtaja Sari Raassina, BEPOP, Yrjönkatu 22.
15.40–16.10 Sinuhe Wallin­heimo / Uusi kuluttaja – uusi alkoho­lilaki. Kansan­edustaja Sinuhe Wallin­heimo, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta.

16.00–17.00 Petteri Orpo / Arvopuhe & arvokes­kustelu MTV-lavalla
16.00–17.00 Martti Häikiö / Sisäl­lis­so­dasta sovintoon – miten Suomi selvisi? Professori Martti Häikiö, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Susanna Koski ja Juhana Vartiainen / Maalais­ro­man­tiikkaa vai huolto­var­muutta? Kansan­edus­tajat Susanna Koski ja Juhana Vartiainen, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
16.00–17.00 Arto Satonen / Tulevai­suuden sosiaa­li­turva – Uutta, vanhaa vai kierrä­tettyä? Kansan­edustaja Arto Satonen, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
16.00–17.00 Leena Kostiainen ja Siri Ahokas / Terve sisäilma on lapsen oikeus – Miten paran­netaan sairas koulu? Rehtori, kaupun­gin­val­tuu­tettu Leena Kostiainen ja sisäil­masta sairas­tunut opettaja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Siri Ahokas, BEPOP, Yrjönkatu 22.
17.00–20.00 Petteri Orpo / Kokoo­mus­laisten grilli­juhla kokoomus-kulmalla, Teatte­rikatu 5
17.30–18.30 Jaana Laitinen-Pesola ja Sari Raassina / Terveys­de­batti: Hallitus vastaan oppositio – Miten hyvin­vointia kaikille? Kansan­edus­tajat Jaana Laitinen-Pesola ja Sari Raassina, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
17.30–18.30 Juhana Vartiainen / Hätä yliopis­toista – väitös­ti­laisuus koulu­tuksen tulevai­suu­desta. Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12.
18.00–19.30 Petteri Orpo / Puheen­joh­ta­ja­tentti MTV-lavalla

Keski­viikko 18.7. kokoo­muksen puolue­päivä

7.37 Maikkarin Huomenta Suomessa kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Mari-Leena Talvitie
10.00–11.00 Anne-Mari Virolainen ja Alberto Claramunt
/ Paneeli: Eduskun­ta­vaalit 2019 – Jytky vai jämähdys? Anne-Mari Virolainen ja päätoi­mittaja (Verkko­uu­tiset ja Nykypäivä) Alberto Claramunt, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
10.00–11.00 Sirpa Pieti­käinen / Puhuuko Suomi enää rauhaa? MEP Sirpa Pieti­käinen, BEPOP, Yrjönkatu 22.
10.00–11.00 Kai MykkänenValit­seeko jatkossa tekoäly trumpit ja kansa putinit? Ministeri Kai Mykkänen, Antinkatu 5.
10.00–11.00 Alvar Euro / Siirretään kesälomat – hyvä, paha vai ruma idea? Suomen Lukio­laisten Liiton puheen­johtaja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Alvar Euro, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
10.00–11.00 Ilkka Kanerva / Taito ja kyky  Suomen malli. Minkä­laista puolus­tusta tarvitaan? Kansan­edustaja, puolus­tus­va­lio­kunnan pj. Ilkka Kanerva. Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
10.40–11.00 Sirpa Pieti­käinen / Pystytkö opettamaan vartissa nuorelle kolme taitoa? #Pystyn2018. MEP Sirpa Pieti­käinen, MTV-lava, Kauppatori.
10.00–12.00 Henna Virkkunen / Europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen kahvit kokoo­mus­kul­malla, Teatte­rikatu 5.
10.00–11.00 Jethro Rostedt / Ottai­sitko sinä yrittä­jyyden riskin – ilman sopeu­tu­mi­se­lä­kettä? Yrittäjä, kiinteis­tön­vä­littäjä ja kaupun­gin­val­tuu­tettu Jethro Rostedt. Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12
11.00–12.30 Minna Arve / Makumatka maakuntiin. Turun kaupun­gin­johtaja Minna Arve, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
11.15–11.30 Anne-Mari Virolainen
/ Mitä voimme tehdä antibioot­ti­re­sis­tenssin ehkäi­se­mi­seksi? Anne-Mari Virolainen, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta.
11.30–12.30 Kai Mykkänen / Kyber­hyökkäys Suomeen! Ministeri Kai Mykkänen, Antinkatu 5.
11.30–12.45 Jaana Laitinen-Pesola / Antibiootteja jokaiseen vaivaan? Pitääkö suoma­laisen huolehtia itse antibioot­ti­re­sis­tenssin kitke­mi­sestä? Kansan­edustaja Jaana Laitinen-Pesola, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta.
13.00–14.00 Anne-Mari Virolainen / Keskus­te­lu­ti­laisuus: Lisää onnel­li­suutta – politii­kalla. Tilai­suuden juontaa Lotta Backlund, keskus­te­le­massa ovat Anne-Mari Virolainen, Tommi Parkkonen (politiikan toimittaja, Iltalehti), Karoliina Jarenko (Filosofian Akatemia), Eemeli Peltonen (Järvenpään kaupun­gin­val­tuuston pj, sd.), Purje-lava.
13.00–14.00 Kai Mykkänen / Mitä hybri­diuhat tarkoit­tavat arjen turval­li­suu­delle? Ministeri Kai Mykkänen, Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12.
13.00–14.00 Jan Vapaa­vuori /
Tervey­den­huollon hyvät ja huonot uutiset. Pormestari Jan Vapaa­vuori, Antinkatu 5.
13.00-> Juhana Vartiainen / Diskussion om jämställdhet” (Nordisk­kul­tur­kontakt). Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, Mikaelsgården, Mikonkatu 20.
14.30–15.30 Sofia Vikman / Puolueet yhdessä: tasa-arvotyö. Kokoo­muksen Naisten liiton puheen­johtaja, kansan­edustaja Sofia Vikman, MTV-lava, Kauppatori.
14.30–15.30 Anne-Mari Virolainen ja Veera Hellman / Suuri sukupol­vi­kes­kustelu Mahtu­vatko juniorit ja seniorit samaan Suomeen? Anne-Mari Virolainen ja kokoo­mus­nuori Veera Hellman, Antinkatu 5.
14.30–15.30 Juhana Vartiainen / Asumisen tunti <3 Asunto­messut: Yksin kotona 2030 – vanhat ihmiset ja asumisen tulevaisuus. Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
14.30–15.45 Sirpa Pieti­käinen / Tervey­den­hoidon sanka­rista maail­man­luokan pahik­seksi. Kun antibioottien teho hiipuu, voiko mikään pysäyttää resis­tenttien bakteerien voitto­kulkua? MEP Sirpa Pieti­käinen, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta.
14.30–15.30 Jaana Laitinen-Pesola / Satakunnan kansan­edus­tajat lauteilla – Suomi tarvitsee Satakunnan! Kansan­edustaja Jaana Laitinen-Pesola, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
15.30–17.00 Risto Artjoki / Isomäen Legendat: Zoom vs. EK Icehearts – hyvän­te­ke­väi­syys­jää­kiekko-ottelu. Euroopan komissio, kabinet­ti­pääl­likkö Risto Artjoki, Isomäki Areena, Metsä­mie­henkatu 21.
16.00–17.00 Kai Mykkänen / “Rakkautta vai piikki­lankaa” – Keskus­telua maahan­muu­tosta, rasis­mista ja turval­li­suu­desta, STTK:n panee­li­kes­kustelu. Ministeri Kai Mykkänen, Antinkatu 5.
16.00–17.00 Juhana Vartiainen / Suuri Apteek­ki­kes­kustelu. Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Sari Raassina ja Matias Marttinen / Tuovatko tahto ja raha turval­li­suutta senio­reille? Kansan­edustaja Sari Raassina ja valtio­va­rain­mi­nis­terin talous­po­liit­tinen erityi­sa­vustaja, Satakun­ta­liiton maakun­ta­hal­li­tuksen jäsen Matias Marttinen, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
16.00–17.00 Mari-Leena Talvitie / Hybri­diuhkat, terro­rismi ja järjes­täy­tynyt rikol­lisuus – mihin Suomi menee? Kansan­edustaja Mari-Leena Talvitie, BEPOP, Yrjönkatu 22.
17.30–18.30 Anne-Mari Virolainen / Suomen Kuvalehden Megavisa: hallitus vastaan oppositio – kumpi tietää enemmän tai arvaa paremmin? Ministeri Anne-Mari Virolainen, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
17.30–18.30 Kai Mykkänen / Näkymät­tömät – keskustelu haavoit­tu­vuu­desta, paperit­to­muu­desta ja ihmis­kau­pasta. Ministeri Kai Mykkänen, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
17.30–18.30 Henrik Vuornos / SuomiA­reena 2018: Tulevai­suuden toivot. Kokoo­muksen Nuorten Liiton puheen­johtaja Henrik Vuornos, MTV-lava, Kauppatori.
17.30–18.30 Anne Holmlund / Yhteis­kunnan turval­lisuus – mihin vapaa­eh­toisia tarvitaan? Naisten Valmius­liitto ry:n puheen­johtaja Anne Holmlund, Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12.
17.30–18.30 Atte Kaleva / Onko maailma turval­li­sempi kuin koskaan? SM, kapteeni evp., tieto­kir­jailija, jihadis­mi­tutkija, kaupun­gin­val­tuu­tettu Atte Kaleva, Antinkatu 5.
20.00–21.00 Kai Mykkänen / SuomiA­reena: Suoraa asiaa, Kyber­hyökkäys Suomeen (MTV:n lava, Porin tori).

Torstai 19.7.

10.00–11.00 Harri Jaskari / En tahdo duunii  vaan satasen lainan! Kansan­edustaja Harri Jaskari, Antinkatu 5.
10.00–11.00 Anne-Mari Virolainen / Yhteis­työllä maailman parasta! Miten eri toimijat voivat osallistua koulu­tus­viennin edistä­miseen? Ministeri Anne-Mari Virolainen, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
10.15–10.50 Juhana Vartiainen / Työvoi­mapula, totta vai tarua? Suomessa on tällä hetkellä sekä työttömiä että työvoi­mapula – mistä oikein on kyse? Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta.
11.00–11.20 Aura Salla ja Sirpa Pieti­käinen / EU-Myytin­mur­tajat lavalla. Puolue­val­tuuston puheen­johtaja ja halli­tuksen jäsen, European Movement Inter­na­tional Aura Salla sekä MEP Sirpa Pieti­käinen, MTV-lava, Kauppatori.
11.30–12.30 Sirpa Pieti­käinen / ”Nyt murretaan myyttejä! Perus­tuuko ruoan vastuul­lisuus fiilikseen vai faktaan?”. MEP Sirpa Pieti­käinen, Antinkatu 5.
11.20­–11.40
torivartti: Miljo­nääri-Antin maakun­ta­vaa­livisa, MTV-lava, Kauppatori. Visai­le­massa Aura Salla (kok), Antti Kaikkonen (kesk) ja Joona Räsänen (sd.). Juontaa Antti Ahonen.
12.30-14.00 Ilkka Kanerva, Pertti Salolainen, Kimmo Sasi / Mestarit areenalla: Keskus­telua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta, Teatterin luona kokoo­mus­kul­malla.
13.00–14.00 Harri Jaskari / Hyvä, paha lobbari. Kansan­edustaja Harri Jaskari, Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12.
13.00–14.00 Jan Vapaa­vuori ja Carita Orlando / Stadi vs. Lande: Kasva Suomi! Miten se tapahtuu? Pormestari Jan Vapaa­vuori ja Suomen Yrittäjien varapu­heen­johtaja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Carita Orlando, Antinkatu 5.
14.00–16.30 Mari-Leena Talvitie / SuomiA­reenan jalka­pal­lo­turnaus: kansan­edus­tajat ja viihde­tai­tei­lijat viheriöllä. Kansan­edustaja Mari-Leena Talvitie, Herra­lahden kenttä, Paana­ke­donkatu 5.
14.30–15.30 Henrik Vuornos / Puolueet yhdessä, nuori­so­liit­tojen puheen­joh­tajat lavalla: Henrik Vuornos (Kokoo­mus­nuoret), MTV-lava, Kauppatori.
14.30–15.30 Susanna Koski / Vain polii­tikon elämää. Kansan­edustaja Susanna Koski, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
15.00–15.45 Anne-Mari Virolainen, Anne-Mari Virolainen, Mari-Leena Talvitie, Jaana Laitinen-Pesola / Ladyt lavalla: Suomi osana euroop­pa­laista yhteisöä (Satakunnan Kokoomus) tilai­suuden juontaa Matias Marttinen, Teatterin luona kokoo­mus­kul­malla
16.00–17.00 Kai Mykkänen / Tulevai­suuden uhkat. Ministeri Kai Mykkänen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Ilkka Kanerva, Jaana Laitinen-Pesola ja Saara-Sofia Sirén / Senaat­torit vs. Teinit. Lounais-Suomen kansan­edus­tajat Suomen Nuori­so­val­tuus­tojen liitto ry:n Lounais-Suomen piirin tiukoissa pihdeissä. Kansan­edus­tajat Ilkka Kanerva Jaana Laitinen-Pesola  ja Saara-Sofia Sirén, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta.
16.00–17.00 Sirpa Pieti­käinen / Kestävä kulutus – kenen vastuulla? MEP Sirpa Pieti­käinen, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
17.30–18.30 Juhana Vartiainen / Yritys­vas­tuu­etkot: Roistoja maail­malla, enkeleitä Porissa? – Yritys­vastuu vuonna 2020. Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, BEPOP, Yrjönkatu 22.
17.30–18.30 Anne-Mari Virolainen / Minis­terit lavalla – UM:n 100 vuotta työtä Suomen ja suoma­laisten hyväksi. Ministeri Anne-Mari Virolainen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
17.30–18.30 Saara-Sofia Sirén / Älä tule paha muovi, tule hyvä muovi. Kierto­ta­lou­della homma haltuun. Kansan­edustaja Saara-Sofia Sirén, Antinkatu 5.

Perjantai 20.7.

10.00–11.00 Alvar Euro / Liitu­pö­lystä tekoälyyn – make koulutus great again! Suomen Lukio­laisten Liiton puheen­johtaja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Alvar Euro, Antinkatu 5.
10.00–11.00 Kai Mykkänen / Nuoret kysyy – Mikä hiton uusi normaali? Ministeri Kai Mykkänen, BEPOP, Yrjönkatu 22.
11.30–12.30 Kai Mykkänen / Suomi on maailman turval­lisin maa – totta vai tunnetta? Sisämi­nis­teriön panee­li­kes­kustelu. Ministeri Kai Mykkänen, Antinkatu 5.
11.30–12.30 Petri Sarvamaa ja Jyrki Katainen / Puhutaan puolus­tuk­sesta – pakol­linen EU-debatti. MEP Petri Sarvamaa ja Euroopan komission varapu­heen­johtaja Jyrki Katainen, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14.
11.30–12.30 Santeri Lohi
“Onko mun mieli­pi­teellä väliä?” – Nuorten vaikut­ta­minen suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa. Eduskunta-avustaja, oik. yo, nuori vaikuttaja Santeri Lohi, Eetunaukion lava, Itäpuisto.
13.00–14.00 Kai Mykkänen / Turval­li­suuden myytin­mur­ta­jaiset ja kilpailua erilai­sissa käytännön tehtä­vissä, SPEKin, Palopääl­lys­tö­liiton ja Pelas­tus­lai­tosten kumppa­nuus­ver­koston järjestämä polii­tik­kojen ja julkkisten tilaisuus. Ministeri Kai Mykkänen. Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
13.00–14.00 Henrik Vuornos / Väitellen vaaleihin – kenestä debat­ti­tähti? Kokoo­muksen Nuorten Liiton puheen­johtaja Henrik Vuornos, Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12.
14.30–15.30 Juhana Vartiainen / Aivot työhön! Kansan­edustaja Juhana Vartiainen, BEPOP, Yrjönkatu 22.

 

Petteri Orpo, valtio­va­rain­mi­nisteri

Tiistai 17.7.

16.00–17.00 Petteri Orpo / Arvopuhe & arvokes­kustelu MTV-lavalla
17.00–20.00 Petteri Orpo / Kokoo­mus­laisten grilli­juhla kokoomus-kulmalla, Teatte­rikatu 5
18.00–19.30 Petteri Orpo / Puheen­joh­ta­ja­tentti MTV-lavalla

 

Kai Mykkänen, sisämi­nisteri

Keski­viikko 18.7. / kokoo­muksen puolue­päivä

8.15–9.45 Ilmas­to­viisas arki -tilai­suuden avaus, Tekno­lo­gia­teol­lisuus, Energia­teol­lisuus ja WEC Finland (Porin teatteri)
10.00–11.00 Tekoäly ja sen vaiku­tukset demokra­tiaan, yhteis­kuntaan -keskustelu, VEK, VTT Oy, Headai Oy (Antinkatu 5)
11.30–12.30 Keskus­te­lu­ti­laisuus, Erillis­verkot ja VaasaE­nergy (Antinkatu 5)
13.00–14.00 “Mitä hybri­diuhat tarkoit­tavat arjen turval­li­suu­delle?” -keskus­te­lu­ti­laisuus, Suomen Palopääl­lys­tö­liitto (Kaupun­gin­talon piha)
16.00–17.00 “Rakkautta vai piikki­lankaa” -puhetta maahan­muu­tosta, rasis­mista ja turval­li­suu­desta, STTK:n panee­li­kes­kustelu (Antinkatu 5)
17.30–18.30 “Näkymät­tömät - keskustelu haavoit­tu­vuu­desta, paperit­to­muu­desta ja ihmis­kau­pasta”, Ihmis­kaupan uhrien autta­mis­jär­jes­telmän, IOM:n ja Pakolai­savun keskus­te­lu­ti­laisuus (Eetunaukion lava)
19.00–19.45 Someturvan lanseeraus, LähiTa­piola (Karhu­kortteli, Halli­tuskatu 18)
20.00–21.00 SuomiA­reena: Suoraa asiaa, Kyber­hyökkäys Suomeen (MTV:n lava, Porin tori)

Torstai 19.7.

16.00–17.00 “Tulevai­suuden uhkat”, SUPOn järjestämä keskus­te­lu­ti­laisuus, Purje-lava (Raati­huo­neen­puisto)

Perjantai 20.7.

10.00–11.00 Teema: Mikä hiton uusi normaali? - Mikä on suoma­laisuus, identi­teetti, oman minän löytä­minen, Paneeli-keskus­te­lu­ti­laisuus, suoma­laiset erikie­liset nuoret (BePop -lava)
11.30–12.30 Sisämi­nis­teriön panee­li­kes­kustelu (Antikankatu 5)
13.00–14.00 Turval­li­suuden myytin­mur­ta­jaiset ja kilpailua erilai­sissa käytännön tehtä­vissä, SPEKin, Palopääl­lys­tö­liiton ja Pelas­tus­lai­tosten kumppa­nuus­ver­koston järjestämä polii­tik­kojen ja julkkisten tilaisuus (Purje-lava)

 

Anne-Mari Virolainen, ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri

Keski­viikko 18.7. / kokoo­muksen puolue­päivä

10.00–11.00 Paneeli: Eduskun­ta­vaalit 2019 – Jytky vai jämähdys? (Nykypäivä, Verkko­uu­tiset) Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14
11.15–11.30  Puhe: Tietoi­suus­kam­panja antibioot­ti­re­sis­tenssin torju­mi­seksi (Pfizer)SuomiAreena-ranta, Etelä­ranta
13.00–14.00 Keskus­te­lu­ti­laisuus: Kokoo­muksen puolue­päivä, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto, Halli­tuskatu
14.30–15.30 Keskus­te­lu­ti­laisuus: Allianssin Suomi Areena (Allianssi ry, Veikkaus), Antinkatu 5:n sisäpiha
17.30–18.30 Suomen Kuvalehden Megavisa: hallitus vastaan oppositio – kumpi tietää enemmän tai arvaa paremmin, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14

Torstai 19.7.2018

10.00–11.00 Paneeli: Koulu­tus­viennin edistä­minen (Porin Nuorkaup­pa­kamari ry), Eetunaukio-lava
15.00–15.45 Ladyt lavalla: Suomi osana euroop­pa­laista yhteisöä (Satakunnan Kokoomus) mukana Anne-Mari Virolainen, Mari-Leena Talvitie ja Jaana Laitinen-Pesola, tilai­suuden juontaa Matias Marttinen, Teatterin luona kokoo­mus­kul­massa
17.30–18.30 Minis­terit lavalla – UM:n 100 vuotta työtä Suomen ja suoma­laisten hyväksi, Purje, Raati­huo­neen­puisto

 

Sirpa Pieti­käinen, europar­la­men­taa­rikko

Maanantai 16.7.

10.00–11.00 Huoles­tut­taako oma tai läheisesi lääkitys? BEPOP, Yrjönkatu 22
11.30–12.30 The New Nordics – A stronger voice in Europe. Uusi Pohjola - Vahvempi ääni Euroo­passa, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14
13.20–13.40 Torivartti ”Muistiys­tä­väl­linen Suomi - Vastuuta vai mielensä pahoit­ta­mista?”, MTV-lava, Kauppatori
16.00–17.00 ”Saame­laiset, romanit ja viitto­ma­kie­liset – samanar­voisia, erilaisia vai ’hankalia’? Miksi vähem­mistöt pitävät kiinni identi­tee­tistään?”, Kaupun­gin­talon piha, Halli­tuskatu 12

Tiistai 17.7.

11.20–11.40 ”Sirkkoja ja sivis­tystä: Kansa­lais­opisto testaa tulevai­suuden trendin”, MTV-lava, Kauppatori
13.30–14.30 Tavat­ta­vissa Kokoo­muksen teltalla

Keski­viikko 18.7. / Kokoo­muksen puolue­päivä

10.00–11.00 Puhuuko Suomi enää rauhaa? BEPOP, Yrjönkatu 22
14.30–15.45 ”#antibioot­ti­re­sis­tenssi, Tervey­den­hoidon sanka­rista maail­man­luokan pahik­seksi. Kun antibioottien teho hiipuu, voiko mikään pysäyttää resis­tenttien bakteerien voitto­kulkua?”, SuomiA­reena-ranta, Etelä­ranta

Torstai 19.7.

11.30–12.30 ”Nyt murretaan myyttejä! Perus­tuuko ruoan vastuul­lisuus fiilikseen vai faktaan?”, Antinkatu 5
16.00–17.00 ”Kestävä kulutus – kenen vastuulla?”, Puuvillan kauppa­keskus, Silta­puis­tokatu 14

 

Petri Sarvamaa, europar­la­men­taa­rikko

Perjantai 20.7.

11.30–12.30 EU-keskustelu EU-debatti: “Puhutaan puolus­tuk­sesta”, Puuvillan kauppa­keskus
13.00–14.00 EU-toriteltta, Porin kauppatori
14.00–15.00 Tavat­ta­vissa Kokoo­muksen teltalla

 

Henna Virkkunen, europar­la­men­taa­rikko

Lauantai 14.7.

11.00–13.00 Aamulehden EU-keskustelu, Tamme­lantori, Tampere (Huom! TAMPERE)

Maanantai 16.7.

13.00–14.00 Googlen paneeli: Democracy <3 tech? The impact of technology on societies. Antinkatu 5:n lava
14.30–15.30 ”Vesio­saa­mi­sesta uusi vienti­sampo”, Panee­li­kes­kustelu Suomen vesialan kansain­vä­lis­ty­mi­sestä ja vesio­saa­misen viennistä, Vesilai­to­syh­distys (VVY), Suomen vesifoorumi (FWF), Business Finland; Kauppa­keskus Puuvilla
16.00 ”Moderni Silkkitie – Railgate Finland”, Kouvola-Xian keskustelu, Kouvola Innovation Oy; Antinkatu 5.

Tiistai 17.7.

10.00–11.00 ”Suomi aallon harjalla - meriklusteri talouden kirit­täjänä” - keskustelu Suomen merikul­je­tusten merki­tyk­sestä (Antinkatu 5)
14.00–15.00 Tavat­ta­vissa Kokoo­muksen teltalla

Keski­viikko 18.7. / Kokoo­muksen puolue­päivä

10.00–12.00 Henna Virkkunen / Europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen kahvit kokoo­mus­kul­malla, Teatte­rikatu 5


Kokoomus.fi