Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus selvästi suurin puolue, kanna­tus kasvussa

Kokoo­mus selvästi suurin puolue, kanna­tus kasvussa

Julkaistu:

Ylen Taloustutkimuksella teettämän viimeisimmän mielipidekyselyn perusteella Kokoomus on yhä vahvemmin Suomen suurin puolue. Kokoomuksen kannatus on noussut hieman edellisestä, jo sinänsä ennätyksellisestä kannatuslukemasta, ollen nyt 25,2 prosenttia.

Samaan aikaan sekä Sdp:n että Keskustan kannatus on alle 20 prosentia. Kyseessä on ensimmäinen kerta nykyaikaisten kannatusmittausten historiassa, kun Kokoomuksen kannatus on yli neljänneksen, ja samaan aikaan mikään muu puolue ei yllä edes viidenneksen kannatusosuuteen.

Samaa viestiä vahvistaa myös Helsingin Sanomien viimeisin kannatusmittaus, jossa Kokoomuksen kannatus on noussut niin ikään uuteen ennätykseen eli 24,7 prosenttiin (+0,6 %-yks.).

Nykypäivä-lehdessä (1/2009) puoluesihteeri Taru Tujunen toteaa, että Kokoomuksen toiminta ei itseisarvoisesti tähtää mahdollisimman suureen kannatukseen. Kokoomus tekee arvopohjastaan kumpuavaa politiikkaa, josta hyötyvät kaikki suomalaiset. Jos tämä tuottaa suurimman kannatuksen, se on merkki siitä että Kokoomus on onnistunut tavoitteidensa täyttämisessä.

Tästä linkistä on mahdollisuus tutustua Kokoomuksen vuonna 2006 uusittuun periaateohjelmaan.

Kokoomuksen jäsenmäärä on kasvamassa jo seitsemättä peräkkäistä vuotta. Tästä linkistä lisätietoja puolueen jäsenyydestä ja jäseneksi liittymisestä. Sähköinen liittyminen on tulossa mahdolliseksi alkaneen vuoden 2009 aikana


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content