Kokoomus on Suomen selvästi suurin puolue – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus on Suomen selvästi suurin puolue

Kokoomus on Suomen selvästi suurin puolue

Julkaistu: 04.03.2009 Uncategorized

Kokoomus jatkaa Talous­tut­ki­muksen YLE Uutisille tekemässä helmikuun kanna­tusar­viossa selvästi suurimpana puolueena. Uusimman tutki­muksen haastat­telut tehtiin helmikuun aikana ja viimeiset kuun viimei­sellä viikolla.

Tutki­muksen perus­teella Kokoo­muksen kannatus on noin prosent­tiyk­sikön korkeam­malla tasolla kuin syksyn 2008 kunnal­lis­vaa­leissa. Kevään 2007 eduskun­ta­vaa­leihin nähden nousua on runsaat kaksi prosent­tiyk­sikköä.

Keskustan kannatus on nyt 20,3 prosenttia ja Sdp:n 19,6 prosenttia. Vasem­mis­to­liitto palasi tutki­muk­sessa viiden­neksi suurim­maksi puolu­eeksi Perus­suo­ma­laisten edelle.

Talous­tut­ki­muksen kyselyyn haasta­teltiin noin 3 400 henkeä. Tutki­muksen virhe­mar­gi­naali suurimpien puolueiden osalta on 1,6 prosent­tiyk­sikköä suuntaansa.


Kuvat


Kokoomus.fi