Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus on Suomen selvästi suurin puolue

Kokoo­mus on Suomen selvästi suurin puolue

Julkaistu:

Kokoo­mus jatkaa Talous­tut­ki­muk­sen YLE Uuti­sille teke­mässä helmi­kuun kanna­tusar­viossa selvästi suurim­pana puolu­eena. Uusim­man tutki­muk­sen haas­tat­te­lut tehtiin helmi­kuun aikana ja viimei­set kuun viimei­sellä viikolla.

Tutki­muk­sen perus­teella Kokoo­muk­sen kanna­tus on noin prosent­tiyk­si­kön korkeam­malla tasolla kuin syksyn 2008 kunnal­lis­vaa­leissa. Kevään 2007 edus­kun­ta­vaa­lei­hin nähden nousua on runsaat kaksi prosent­tiyk­sik­köä.

Keskus­tan kanna­tus on nyt 20,3 prosent­tia ja Sdp:n 19,6 prosent­tia. Vasem­mis­to­liitto palasi tutki­muk­sessa viiden­neksi suurim­maksi puolu­eeksi Perus­suo­ma­lais­ten edelle.

Talous­tut­ki­muk­sen kyse­lyyn haas­ta­tel­tiin noin 3 400 henkeä. Tutki­muk­sen virhe­mar­gi­naali suurim­pien puoluei­den osalta on 1,6 prosent­tiyk­sik­köä suun­taansa.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content