Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus nimitti poliit­ti­sen valtio­sih­tee­rin ja erityi­sa­vus­ta­jat

Kokoo­mus nimitti poliit­ti­sen valtio­sih­tee­rin ja erityi­sa­vus­ta­jat

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin valtio­sih­tee­riksi nimi­tet­tiin Olli-Pekka Heino­nen ja minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi Joonas Turu­nen.

Talous­po­liit­ti­sena erityi­sa­vus­ta­jana toimiva Maarit Kaltio jää hoito­va­paalle 15. kesä­kuuta alkaen vuoden loppuun asti. Talous­po­liit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vää hoitaa tällä välin Laura Manni­nen.

Vies­tin­nästä vastaa erityi­sa­vus­taja Suvi Aherto ja EU- ja kansain­vä­li­sistä asioista Lauri Tierala.

Sisä­mi­nis­teri Petteri Orpon erityi­sa­vus­ta­jina aloit­ta­vat Mikko Korte­lai­nen ja Ville Valko­nen.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jat ovat Kris­tiina Kokko ja Matias Mart­ti­nen.

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan erityi­sa­vus­ta­jiksi on nimi­tetty Pasi Rajala ja Emma Hanno­nen.

Edus­kun­nan vara­pu­he­mies Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana aloit­taa Aino Salo.

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content