Kokoomus nimitti poliit­tisen valtio­sih­teerin ja erityi­sa­vus­tajat – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus nimitti poliit­tisen valtio­sih­teerin ja erityi­sa­vus­tajat

Kokoomus nimitti poliit­tisen valtio­sih­teerin ja erityi­sa­vus­tajat

Julkaistu: 02.06.2015 Uncategorized

Valtio­va­rain­mi­nisteri Alexander Stubbin valtio­sih­tee­riksi nimitettiin Olli-Pekka Heinonen ja minis­te­ri­ryhmän erityi­sa­vus­ta­jaksi Joonas Turunen.

Talous­po­liit­tisena erityi­sa­vus­tajana toimiva Maarit Kaltio jää hoito­va­paalle 15. kesäkuuta alkaen vuoden loppuun asti. Talous­po­liit­tisen erityi­sa­vus­tajan tehtävää hoitaa tällä välin Laura Manninen.

Viestin­nästä vastaa erityi­sa­vustaja Suvi Aherto ja EU- ja kansain­vä­li­sistä asioista Lauri Tierala.

Sisämi­nisteri Petteri Orpon erityi­sa­vus­tajina aloit­tavat Mikko Korte­lainen ja Ville Valkonen.

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosen erityi­sa­vus­tajat ovat Kristiina Kokko ja Matias Marttinen.

Ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Lenita Toivakan erityi­sa­vus­ta­jiksi on nimitetty Pasi Rajala ja Emma Hannonen.

Eduskunnan varapu­hemies Paula Risikon erityi­sa­vus­tajana aloittaa Aino Salo.

 

 


Kokoomus.fi