MENU
Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita

Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita

Julkaistu: 12.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa 12.10. ehdok­kaiksi nimet­tiin Jari Anders­son, Pertti Hemmilä, Pia Kauma, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura Salla ja Petri Sarva­maa.

Kokoo­mus aset­taa euro­vaa­leissa täyden 20 ehdok­kaan listan. Seuraa­vien ehdok­kai­den nimeä­mi­sestä tiedo­te­taan tarkem­min myöhem­min.

Nyt nime­tyt ehdok­kaat löyty­vät osoit­teesta kokoomus.fi/eurovaalit