Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee -kier­tue on käyn­nissä!

Kokoo­mus kuun­te­lee -kier­tue on käyn­nissä!

Julkaistu:

Me Kokoomuksessa kuuntelemme ihmisiä. Erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Ihmisten tarinat vahvistavat ajatteluamme. Me poliitikot emme voi rakentaa kenenkään elämää valmiiksi tai estää murheiden syntymistä, mutta voimme ohjata päätöksillämme Suomea suuntaan, joka tuo ihmisille tulevaisuudenuskoa ? toivoa paremmasta huomisesta.

Politiikan on muututtava ja tultava lähemmäs ihmistä. Politiikan tehtävä on luoda ihmisille hyvä yhteiskunta, jossa he voivat itse vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Siitä syntyy elämänusko ja onnellisuus. Tämä on tavoite, johon Kokoomus teoillaan tähtää. Siksi Kokoomus kuuntelee.

Tammi- helmikuun Kokoomus kuuntelee - kiertueelle osallistuvat valtiovarainministeri Jyrki Katainen, opetusministeri Henna Virkkunen, viestintäministeri Suvi Lindén, asuntoministeri Jan Vapaavuori, puolustusministeri Jyri Häkämies, peruspalveluministeri Paula Risikko ja ulkoministeri Alexander Stubb.

Kuuntelutilaisuuksien tarkat tapahtumatiedot löydät tapahtumakalenteristamme osoitteesta http://localhost:5000/ajankohtaista/

Viime syksynä 2009 tuli kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun ensimmäinen Kokoomus kuuntelee ?tapahtumien sarja järjestettiin syksyllä 2006. Tämän jälkeen Kokoomus on jatkanut aktiivista kuunteluaan sadoissa erilaisissa kuuntelutapahtumissa ympäri Suomen.

Tervetuloa mukaan tammi- helmikuun 2010 kiertueelle!
Lisätietoja:

Puoluesihteeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestintäpäällikkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

localhost:5000

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content