Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käyn­nissä

Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käyn­nissä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sella on ollut missio: olla puolue, joka kuun­te­lee. Jos polii­tikko ei kuun­tele, ei hän myös­kään osaa tehdä oikeita päätök­siä. Näin uskomme edel­leen ja nyt on aika kuun­nella yhä tarkem­malla korvalla.

Kokoo­mus­lai­set minis­te­rit kier­tä­vät kaikissa vaali­pii­reissä ja toivo­vat tapaa­vansa mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen. Suoma­lai­silta haluamme palau­tetta ja kehi­ty­seh­do­tuk­sia, joita voimme viedä toimin­nan tasolle.

Touko- ja kesä­kuussa Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -kier­tu­eelle osal­lis­tu­vat päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen, Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb, elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­nen sekä hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen.

Tänä keväänä on kulu­nut kuusi ja puoli vuotta siitä, kun ensim­mäi­nen Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­mien sarja järjes­tet­tiin. Tämän jälkeen Kokoo­mus on jatka­nut aktii­vista kuun­te­lu­aan sadoissa erilai­sissa kuun­te­lu­ta­pah­tu­missa ympäri Suomen.

Terve­tu­loa mukaan touko-kesä­kuun 2013 kier­tu­eelle!

Lisä­tie­toja:
Järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kali­nen, p. 020 748 8414

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content