Kokoomus kuuntelee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käynnissä – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus kuuntelee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käynnissä

Kokoomus kuuntelee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käynnissä

Julkaistu: 15.05.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sella on ollut missio: olla puolue, joka kuuntelee. Jos polii­tikko ei kuuntele, ei hän myöskään osaa tehdä oikeita päätöksiä. Näin uskomme edelleen ja nyt on aika kuunnella yhä tarkem­malla korvalla.

Kokoo­mus­laiset minis­terit kiertävät kaikissa vaali­pii­reissä ja toivovat tapaa­vansa mahdol­li­simman monen suoma­laisen. Suoma­lai­silta haluamme palau­tetta ja kehity­seh­do­tuksia, joita voimme viedä toiminnan tasolle.

Touko- ja kesäkuussa Kokoomus kuuntelee ja ottaa opiksi -kiertu­eelle osallis­tuvat päämi­nisteri Jyrki Katainen, Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Alexander Stubb, elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori, sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Jari Koskinen sekä hallinto- ja kunta­mi­nisteri Henna Virkkunen.

Tänä keväänä on kulunut kuusi ja puoli vuotta siitä, kun ensim­mäinen Kokoomus kuuntelee -tapah­tumien sarja järjes­tettiin. Tämän jälkeen Kokoomus on jatkanut aktii­vista kuunte­luaan sadoissa erilai­sissa kuunte­lu­ta­pah­tu­missa ympäri Suomen.

Terve­tuloa mukaan touko-kesäkuun 2013 kiertu­eelle!

Lisätietoja:
Järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kalinen, p. 020 748 8414


Kokoomus.fi