Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käyn­nissä

Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käyn­nissä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sella on ollut missio: olla puolue, joka kuun­te­lee. Jos polii­tikko ei kuun­tele, ei hän myös­kään osaa tehdä oikeita päätök­siä. Näin uskomme edel­leen ja nyt on aika kuun­nella yhä tarkem­malla korvalla.

Kokoo­mus­lai­set minis­te­rit kier­tä­vät kaikissa vaali­pii­reissä ja toivo­vat tapaa­vansa mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen. Suoma­lai­silta haluamme palau­tetta ja kehi­ty­seh­do­tuk­sia, joita voimme viedä toimin­nan tasolle.

Touko- ja kesä­kuussa Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -kier­tu­eelle osal­lis­tu­vat päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen, Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb, elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­nen sekä hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen.

Tänä keväänä on kulu­nut kuusi ja puoli vuotta siitä, kun ensim­mäi­nen Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­mien sarja järjes­tet­tiin. Tämän jälkeen Kokoo­mus on jatka­nut aktii­vista kuun­te­lu­aan sadoissa erilai­sissa kuun­te­lu­ta­pah­tu­missa ympäri Suomen.

Terve­tu­loa mukaan touko-kesä­kuun 2013 kier­tu­eelle!

Lisä­tie­toja:
Järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kali­nen, p. 020 748 8414

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content