Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee Fuen­gi­ro­lassa

Kokoo­mus kuun­te­lee Fuen­gi­ro­lassa

Julkaistu:

Lauan­taina 5.3. Kokoo­mus järjes­tää kaksi “Kokoo­mus kuun­te­lee” -tapah­tu­maa Fuen­gi­ro­lassa. Tilai­suuk­sissa Ravi kuun­te­lee ulko­suo­ma­lais­ten ajatuk­sia tule­vista edus­kun­ta­vaa­leista. Tilai­suuk­sien järjes­täjä on Aurin­ko­ran­ni­kon Kokoo­mus.

Espan­jan Aurin­ko­ran­ni­kolla asuu Kelan arvion mukaan talvi­sin arviolta 25 000 ? 30 000 suoma­laista.

Kokoo­musyh­dis­tyk­siä toimii ulko­mailla Espan­jan lisäksi Belgiassa (Brys­se­lin Kansal­lis­seura) ja Iso-Britan­niassa (West­mins­te­rin Kokoo­mus).

Kokoo­mus tulee kevään aikana järjes­tä­mään “Kokoo­mus kuun­te­lee” -tapah­tu­mia ulko­mailla, myös mm. Ruot­sissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content