Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kutsuu jälleen suoma­lai­sia toivo­tal­koi­siin

Kokoo­mus kutsuu jälleen suoma­lai­sia toivo­tal­koi­siin

Julkaistu:

Kun jokin asia on rempal­laan, voi jäädä odot­te­le­maan, että se tulee kuntoon itses­tään.

Toinen vaih­toehto on tart­tua toimeen. Me Kokoo­muk­sessa uskomme, että yhä useam­mat suoma­lai­set ovat oival­ta­neet, ettei hyvin­vointi rakennu itses­tään. Aivan kuten talo, se raken­ne­taan. Koska teot ovat kauneinta puhetta, Kokoo­mus kutsuu suoma­lai­sia toivo­tal­koi­siin!

Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set toivo­tal­koot järjes­tet­tiin 19.4.2008, ja niihin osal­lis­tui tuhan­sia suoma­lai­sia ympäri maan. Tämän jälkeen talkoita on järjes­tetty sadoit­tain ympäri Suomen viime vuoden aikana. Kuvia ja videoita menneistä talkoista voi selailla Toivo­tal­koot-sivu­jen talkoo­gal­le­riassa.

Laskiais­tiis­taina 24.2. erilai­sia talkoita järjes­tet­tiin jälleen kymme­nit­täin ympäri Suomen! Toivo­tal­koo­ta­pah­tu­mia oli mm. Helsin­gissä, Hami­nassa, Liedossa, Padas­joella, Jyväs­ky­lässä, Kajaa­nissa, Porissa, Rova­nie­mellä, Raisiossa, Kotkassa, Kuopiossa, Kankaan­päässä ja Lapualla.

Tällä kertaa talkoi­den teemana oli hyvin­vointi. Reipas ulko­lii­kunta on parhaita fyysi­sen ja henki­sen toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­jiä. Kun me suoma­lai­set kannamme vastuuta omasta ja läheis­temme hyvin­voin­nista ja toimin­ta­ky­vystä, ennal­taeh­käi­semme samalla monen­lais­ten ongel­mien kasaan­tu­mista. Tarkem­mat tiedot laskiais­tiis­tain toivo­tal­koista löytyy Toivo­tal­koot-sivu­jen tapah­tu­ma­si­vulta.

Kokoo­muk­sen toivo­tal­koot jatku­vat kevään mittaan, seuraa­vat valta­kun­nal­li­set talkoo­päi­vät ovat lauan­tai 18.4. ja lauan­tai 9.5. Tapah­tu­ma­tie­dot löyty­vät toivo­tal­koi­den koti­si­vuilta. Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraa­maan toivo­tal­koita!

Lue myös talkoita koskeva uuti­nen Verk­ko­uu­ti­sista:
http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=143804

LISÄTIETOJA:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content