Kokoomus kutsuu jälleen suoma­laisia toivo­tal­koisiin – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus kutsuu jälleen suoma­laisia toivo­tal­koisiin

Kokoomus kutsuu jälleen suoma­laisia toivo­tal­koisiin

Julkaistu: 24.02.2009 Uncategorized

Kun jokin asia on rempallaan, voi jäädä odotte­lemaan, että se tulee kuntoon itsestään.

Toinen vaihtoehto on tarttua toimeen. Me Kokoo­muk­sessa uskomme, että yhä useammat suoma­laiset ovat oival­taneet, ettei hyvin­vointi rakennu itsestään. Aivan kuten talo, se raken­netaan. Koska teot ovat kauneinta puhetta, Kokoomus kutsuu suoma­laisia toivo­tal­koisiin!

Kokoo­muksen ensim­mäiset toivo­talkoot järjes­tettiin 19.4.2008, ja niihin osallistui tuhansia suoma­laisia ympäri maan. Tämän jälkeen talkoita on järjes­tetty sadoittain ympäri Suomen viime vuoden aikana. Kuvia ja videoita menneistä talkoista voi selailla Toivo­talkoot-sivujen talkoo­gal­le­riassa.

Laskiais­tiis­taina 24.2. erilaisia talkoita järjes­tettiin jälleen kymme­nittäin ympäri Suomen! Toivo­tal­koo­ta­pah­tumia oli mm. Helsin­gissä, Haminassa, Liedossa, Padas­joella, Jyväs­ky­lässä, Kajaa­nissa, Porissa, Rovanie­mellä, Raisiossa, Kotkassa, Kuopiossa, Kankaan­päässä ja Lapualla.

Tällä kertaa talkoiden teemana oli hyvin­vointi. Reipas ulkolii­kunta on parhaita fyysisen ja henkisen toimin­ta­kyvyn ylläpi­täjiä. Kun me suoma­laiset kannamme vastuuta omasta ja läheis­temme hyvin­voin­nista ja toimin­ta­ky­vystä, ennal­taeh­käi­semme samalla monen­laisten ongelmien kasaan­tu­mista. Tarkemmat tiedot laskiais­tiistain toivo­tal­koista löytyy Toivo­talkoot-sivujen tapah­tu­ma­si­vulta.

Kokoo­muksen toivo­talkoot jatkuvat kevään mittaan, seuraavat valta­kun­nal­liset talkoo­päivät ovat lauantai 18.4. ja lauantai 9.5. Tapah­tu­ma­tiedot löytyvät toivo­tal­koiden kotisi­vuilta. Tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraamaan toivo­tal­koita!

Lue myös talkoita koskeva uutinen Verkko­uu­ti­sista:
http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=143804

LISÄTIETOJA:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kokoomus.fi